Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.12 Ek bölüm C: Git Komutları - Tesisat (Plumbing) Komutları

Tesisat (Plumbing) Komutları

Ayrıca kitapta karşılaştığımız çok sayıda alt düzey tesisat komutları da vardı.

Karşılaştığımız ilk şey, sunucudaki ham referanslara bakmak için kullandığımız Birleştirme İsteği Referansları bölümündeki ls-remote komutudur.

Manuel Olarak Yeniden Birleştirme, Rerere ve İndeks (Dizin) bölümlerinde ls-files komutunu kullanarak izlem alanımızın daha ham bir görüntüsüne baktık.

Ayrıca Dal Referansları bölümünde rev-parse komutundan bahsedip, hemen hemen her dizeyi alıp onu bir SHA-1 nesnesine dönüştürmek için kullandık.

Bununla birlikte, ele aldığımız düşük seviyeli tesisat komutlarının çoğu Dahili Git Ögeleri bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde tesisat komutlarına odaklandık ve kitabın geri kalanının mümkün mertebe bunları kullanmaktan kaçınmaya çalıştık.

scroll-to-top