Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.1 Ek bölüm C: Git Komutları - Kurulum ve Yapılandırma Komutları

Kitap boyunca düzinelerce Git komutunu tanıttık ve bunları bir anlatı içerisinde tanıtmak için çok çalıştık, yavaş yavaş hikayeye daha fazla komut ekledik. Ancak bu bizi tüm kitap boyunca dağılmış halde komutların kullanım örnekleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu ekte, kitap boyunca ele aldığımız tüm Git komutlarını kabaca ne için kullanıldıklarına göre gruplandırılmış olarak inceleyeceğiz. Her komutun genel olarak ne yaptığı hakkında konuşacağız ve sonra onu kullandığımızı kitabın neresinde bulabileceğinizi belirteceğiz.

Kurulum ve Yapılandırma Komutları

Git’in ilk çağrılmasından, her gün yapılan yaygın ayarlamalara ve referanslara kadar, sıkça kullanılan iki komut vardır: config ve help komutları.

git config

Git’e varsayılan olarak yüzlerce şeyi yaptırmanın bir yolu vardır. Bunların birçoğunu, Git’e bunları farklı bir şekilde varsayılan olarak yapmasını söyleyebilir veya tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu, Git’e adınızın ne olduğunu söylemekten belirli terminal renk tercihlerine veya hangi düzenleyiciyi kullandığınıza kadar her şeyi içerir. Bu komutun okuyacağı ve yazacağı birkaç dosya vardır, böylece değerleri genel olarak veya belirli repolara göre ayarlayabilirsiniz.

Kitabın neredeyse her bölümünde git config komutu kullanılmıştır.

Git’i İlk Defa Kurmak bölümünde, Git’i kullanmaya başlamadan önce ismimizi, e-posta adresimizi ve editör tercihimizi belirtmek için kullandık.

Komut Kısayolu (Alias) Ayarlama bölümünde, her seferinde bunları yazmak zorunda kalmamanız için, onu uzun seçenek dizilerine genişleyen kısa komutlar oluşturmak amacıyla nasıl kullanabileceğinizi gösterdik.

Yeniden Temelleme (rebase) bölümünde bunu, git pull komutunu çalıştırdığınızda --rebase 'i varsayılan yapmak için kullandık.

Kimlik Bilgisi Depolama bölümünde, HTTP şifreleriniz için varsayılan bir repo oluşturmak için kullandık.

Anahtar Kelime Genişletmesi bölümünde Git’e giren ve çıkan içerik üzerinde smudge ve clean filtrelerinin nasıl ayarlanacağını gösterdik.

Son olarak, Git Yapılandırması bölümünün, temel olarak tamamı bu komuta ayrılmıştır.

git config core.editor Komutları

Editörünüz bölümünde Emacs ve Notepad++ için yapılandırma komutları örnek olarak gösterilmektedir. Diğer düzenleyiciler aşağıdaki gibi ayarlanabilir:

Tablo 4. core.editor yapılandırma komutlarının kapsamlı listesi
Editor Yapılandırma komutu

Atom

git config --global core.editor "atom --wait"

BBEdit (Mac, with command line tools)

git config --global core.editor "bbedit -w"

Gedit (Linux)

git config --global core.editor "gedit --wait --new-window"

Gvim (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:/Program Files/Vim/vim72/gvim.exe' --nofork '%*'"

Kate (Linux)

git config --global core.editor "kate"

nano

git config --global core.editor "nano -w"

Notepad (Windows 64-bit)

git config core.editor notepad

Scratch (Linux)

git config --global core.editor "scratch-text-editor"

Sublime Text (macOS)

git config --global core.editor "/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl --new-window --wait"

Sublime Text (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:/Program Files/Sublime Text 3/sublime_text.exe' -w"

Textmate

git config --global core.editor "mate -w"

Textpad (Windows 64-bit)

git config --global core.editor "'C:/Program Files/TextPad 5/TextPad.exe' -m

Vim

git config --global core.editor "vim"

VS Code

git config --global core.editor "code --wait"

WordPad

git config --global core.editor '"C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"'"

Not

Windows 64 bit sistemde 32 bit düzenleyiciniz varsa, program yukarıdaki tabloda olduğu gibi C:\Program Files\ yerine C:\Program Files (x86)\ dizinine yüklenecektir.

git help

git help komutu, Git ile birlikte herhangi bir komutla ilgili gönderilen tüm belgeleri size göstermek için kullanılır. Bu ekte en popüler olanların çoğuna kaba bir genel bakış sunsak da, tüm olası seçeneklerin ve her komut için işaretlerin tam listesi için her zaman git help <command> komutunu çalıştırabilirsiniz.

Yardım Almak bölümünde git help komutunu tanıttık ve Sunucu Kurma bölümünde git shell hakkında daha fazla bilgi bulmak için bu komutu nasıl kullanacağınızı gösterdik.

scroll-to-top