Git

Book

2nd Edition (2014)

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Başlangıç

  1. 1.1 Sürüm Denetimi
  2. 1.2 Git’in Kısa Tarihçesi
  3. 1.3 Git Nedir?
  4. 1.4 Komut Satırı
  5. 1.5 Git’i Yüklemek
  6. 1.6 Git’i İlk Defa Kurmak
  7. 1.7 Yardım Almak
  8. 1.8 Özet
 2. 2. Git Basics

  1. 2.1 Bir Git Reposu Oluşturma/Kopyalama
  2. 2.2 Değişikliklerin Repoya Kaydedilmesi
  3. 2.3 Katkı Geçmişini Görüntüleme
  4. 2.4 Değişiklikleri Geri Alma
  5. 2.5 Uzak Repo ile Çalışmak
  6. 2.6 Etiketleme
  7. 2.7 Komut Kısayolu (Alias) Ayarlama
  8. 2.8 Summary
 3. 3. Git Branching

  1. 3.1 Dallar
  2. 3.2 Kısaca Dallandırma ve Birleştirme Temelleri
  3. 3.3 Dal Yönetimi
  4. 3.4 İş Akışı Dallandırması
  5. 3.5 Uzak Dallar
  6. 3.6 Yeniden Temelleme (rebase)
  7. 3.7 Summary
 4. 4. Git on the Server

  1. 4.1 İletişim Kuralları (Protocols)
  2. 4.2 Bir Sunucuda Git Kurma
  3. 4.3 SSH Ortak Anahtarınızı Oluşturma
  4. 4.4 Sunucu Kurma
  5. 4.5 Git Cini (Daemon)
  6. 4.6 Akıllı HTTP
  7. 4.7 GitWeb
  8. 4.8 GitLab
  9. 4.9 Üçüncü Taraf Barındırma (Hosting) Seçenekleri
  10. 4.10 Summary
 5. 5. Distributed Git

  1. 5.1 Dağıtık İş Akışları
  2. 5.2 Projenin Gelişiminde Rol Almak
  3. 5.3 Bir Projeyi Yürütme
  4. 5.4 Summary
 6. 6. GitHub

  1. 6.1 Hesap Kurulumu ve Yapılandırma
  2. 6.2 Bir Projeye Katkıda Bulunmak
  3. 6.3 Proje Bakımı
  4. 6.4 Kurumsal Yönetim
  5. 6.5 GitHub’ı otomatikleştirme
  6. 6.6 Summary
 7. 7. Git Tools

  1. 7.1 Düzeltme Seçimi
  2. 7.2 Etkileşimli İzlemleme (Staging)
  3. 7.3 Saklama ve Silme
  4. 7.4 Çalışmanızı İmzalama
  5. 7.5 Arama
  6. 7.6 Geçmişi Yeniden Yazma
  7. 7.7 Reset Komutunun Gizemleri
  8. 7.8 İleri Seviye Birleştirme
  9. 7.9 Rerere
  10. 7.10 Git’le Hata Ayıklama
  11. 7.11 Submodules
  12. 7.12 Bundling
  13. 7.13 Replace
  14. 7.14 Credential Storage
  15. 7.15 Summary
 8. 8. Customizing Git

  1. 8.1 Git Configuration
  2. 8.2 Git Attributes
  3. 8.3 Git Hooks
  4. 8.4 An Example Git-Enforced Policy
  5. 8.5 Summary
 9. 9. Git and Other Systems

  1. 9.1 Git as a Client
  2. 9.2 Migrating to Git
  3. 9.3 Summary
 10. 10. Git Internals

  1. 10.1 Plumbing and Porcelain
  2. 10.2 Git Objects
  3. 10.3 Git References
  4. 10.4 Packfiles
  5. 10.5 The Refspec
  6. 10.6 Transfer Protocols
  7. 10.7 Maintenance and Data Recovery
  8. 10.8 Environment Variables
  9. 10.9 Summary
 11. A1. Ek bölüm A: Git in Other Environments

  1. A1.1 Graphical Interfaces
  2. A1.2 Git in Visual Studio
  3. A1.3 Git in Visual Studio Code
  4. A1.4 Git in Eclipse
  5. A1.5 Git in Sublime Text
  6. A1.6 Git in Bash
  7. A1.7 Git in Zsh
  8. A1.8 Git in PowerShell
  9. A1.9 Summary
 12. A2. Ek bölüm B: Embedding Git in your Applications

  1. A2.1 Command-line Git
  2. A2.2 Libgit2
  3. A2.3 JGit
  4. A2.4 go-git
  5. A2.5 Dulwich
 13. A3. Ek bölüm C: Git Commands

  1. A3.1 Setup and Config
  2. A3.2 Getting and Creating Projects
  3. A3.3 Basic Snapshotting
  4. A3.4 Branching and Merging
  5. A3.5 Sharing and Updating Projects
  6. A3.6 Inspection and Comparison
  7. A3.7 Debugging
  8. A3.8 Patching
  9. A3.9 Email
  10. A3.10 External Systems
  11. A3.11 Administration
  12. A3.12 Plumbing Commands
scroll-to-top