Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.5 Ek bölüm B: Git’i Uygulamalarınıza Gömmek - Dulwich

Dulwich

Ayrıca saf bir Python Git uygulaması da var: Dulwich. Proje https://www.dulwich.io/ adresinden yayınlanmaktadır. Git repolarına (hem yerel, hem de uzak) doğrudan Git’i çağırmayan, bunun yerine saf Python kullanan bir arayüz sağlamayı amaçlamaktadır. Performansı önemli ölçüde artıran, isteğe bağlı bir C uzantısı vardır.

Dulwich Git tasarımını takip eder ve iki temel API düzeyini ayırır: tesisat (plumbing) ve döşeme (porcelain).

Son katkının mesajına erişmek için alt düzey API’yi kullanmanın bir örneği:

from dulwich.repo import Repo
r = Repo('.')
r.head()
# '57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15'

c = r[r.head()]
c
# <Commit 015fc1267258458901a94d228e39f0a378370466>

c.message
# 'Add note about encoding.\n'

Yüksek seviyeli döşeme API’si kullanarak bir katkı günlüğü yazdırmak için aşağıdakiler kullanılabilir:

from dulwich import porcelain
porcelain.log('.', max_entries=1)

#commit: 57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15
#Author: Jelmer Vernooij <jelmer@jelmer.uk>
#Date:   Sat Apr 29 2017 23:57:34 +0000

İleri Okumalar

scroll-to-top