Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.1 Ek bölüm B: Git’i Uygulamalarınıza Gömmek - Git Komut Satırı

Uygulamanız geliştiricilere yönelikse, kaynak kontrolüyle entegrasyondan faydalanma ihtimali yüksektir. Belge düzenleyiciler gibi geliştirici olmayan uygulamalar bile sürüm kontrol özelliklerinden potansiyel olarak yararlanabilir ve Git’in modeli, birçok farklı senaryo için çok iyi çalışır.

Git’i uygulamanızla entegre etmeniz gerekiyorsa, aslında iki seçeneğiniz vardır: bir shell oluşturup git komut satırı programını çağırın veya uygulamanıza bir Git kitaplığı ekleyin. Burada komut satırı entegrasyonunu ve en popüler gömülebilir Git kitaplıklarından birkaçını ele alacağız.

Git Komut Satırı

Seçeneklerden biri, bir shell işlemi oluşturmak ve işi yapmak için Git komut satırı aracını kullanmaktır. Bunun genel kabuledilen olma avantajı vardır ve Git’in tüm özellikleri desteklenir. Aynı zamanda oldukça kolaydır, çünkü çoğu çalışma zamanı (runtime) ortamı, komut satırı argümanlarıyla bir işlemi çağırmak için nispeten basit bir özelliğe sahiptir. Ancak bu yaklaşımın bazı eksileri vardır.

Birincisi, tüm çıktının düz metin halinde olmasıdır. Bu, ilerleme ve sonuç bilgilerini okumak için, Git’in ara sıra değişen çıktı formatını ayrıştırmanız gerekeceği anlamına gelir; bu da verimsiz ve hataya açık olabilir.

Bir diğeri ise hata kurtarmanın olmamasıdır. Bir repo bir şekilde bozulmuşsa veya kullanıcının hatalı biçimlendirilmiş bir yapılandırma değeri varsa; Git birçok işlemi gerçekleştirmeyi reddedecektir.

Bir diğeri ise süreç yönetimidir. Git ayrı bir süreçte bir shell ortamını korumanızı ister, bu da bu karmaşayı gereksiz bir arttırabilir. Bu süreçlerin çoğunu koordine etmeye çalışmak (özellikle birden fazla süreçten aynı repoya erişme potansiyeli varsa) oldukça zor olabilir.

scroll-to-top