Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Başlangıç - Yardım Almak

Yardım Almak

Eğer Git kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, kapsamlı kullanım kılavuzuna erişmenizi sağlayacak birbirine denk üç yol vardır:

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Örneğin, git config komutunun kullanım kılavuzu kısmına erişmek için şu komutu çalıştırabilirsiniz:

$ git help config

Bu komutların en güzel yanı, onlara her yerden, her koşulda erişebiliyor olmanız, çevrimdışı olsanız bile.

Eğer kullanım kılavuzu ve bu kitap sizin için yeterli değilse ve birebir yardıma ihtiyacınız varsa, https://freenode.net adresinde bulunan Freenode IRC sunucusundaki #git ya da #github kanallarından bizzat yardım alabilirsiniz. Bu kanallar çoğunlukla Git hakkında epey bilgili olan ve yardım etmeye açık olan yüzlerce insanla doludur.

Ek olarak eğer kullanım kılavuzunun tamamına ihtiyaç duymuyor, onun yerine sadece Git komutu olarak kullanılabilen komutlara erişmek istiyorsanız, daha kısa ve öz olan “help” çıktısını -h ya da --help opsiyonlarıyla çalıştırabilirsiniz.

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  --renormalize     renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod (+|-)x    override the executable bit of the listed files
scroll-to-top