Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.2 Ek bölüm C: Git Komutları - Proje Oluşturma Komutları

Proje Oluşturma Komutları

Bir Git reposunu oluşturmanın iki yolu vardır. Biri onu ağdaki veya başka bir yerdeki mevcut bir repodan kopyalamak, diğeri ise mevcut bir dizinde yeni bir tane oluşturmaktır.

git init

Bir dizini alıp onu yeni bir Git reposuna dönüştürmek ve böylece onu sürüm kontrolüne başlatmak için git init komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

Bunu ilk olarak Bir Git Reposu Oluşturma/Kopyalama bölümünde tanıttık, burada çalışmanız için yepyeni bir repo oluşturmayı gösterdik.

Uzak Dallar bölümünde varsayılan dalı ``master`` 'dan nasıl değiştirebileceğinize kısaca değindik.

Bu komutu Yalın Repoyu Sunucuya Alma içindeki bir sunucu için boş bir çıplak/yalın repo oluşturmak için kullanırız.

Son olarak Tesisat ve Döşeme (Plumbing ve Porcelain) bölümünde perde arkasında gerçekte neler gerçekleştiğinin bazı ayrıntılarını inceledik.

git clone

git clone komutu aslında diğer birçok komutun etrafını saran bir şeydir. Yeni bir dizin oluşturur, içine girer ve onu boş bir Git reposu haline getirmek için git init komutunu çalıştırır, ilettiğiniz URL’ye (varsayılan olarak origin olarak adlandırılır) bir uzaktan repo (git remote add) ekler, çalıştırır, bu uzak depodan bir git fetch alır ve ardından git checkout ile çalışma dizininize yapılan en son işlemi kontrol eder.

Kitap boyunca onlarca yerde git clone komutu kullanılıyor, ancak biz sadece birkaç ilginç yeri listeledik.

Temel olarak Mevcut bir Git Reposunu Kopyalama (Klonlama) bölümünde tanıtılmış ve açıklanmıştır; burada birkaç örneği inceledik.

Bir Sunucuda Git Kurma bölümünde, çalışma dizini olmayan bir Git reposunun kopyasını oluşturmak için --bare seçeneğini kullanmayı inceledik.

Demetleme (Bundling) bölümünde bunu paketlenmiş bir Git reposunu ayrıştırmak için kullandık.

Son olarak, Alt Modülleri Olan Bir Projeyi Kopyalama bölümünde alt modüllerle bir repoyu klonlamayı biraz daha basit hale getirmek için --recurse-submodules seçeneğini öğrendik.

Kitap boyunca pek çok yerde kullanılmasına rağmen, bunlar biraz benzersiz olan veya biraz farklı şekillerde kullanıldığı yerlerdir.

scroll-to-top