Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.6 Ek bölüm C: Git Komutları - İnceleme ve Karşılaştırma Komutları

İnceleme ve Karşılaştırma Komutları

git show

git show komutu bir Git nesnesini basit ve insanlar tarafından okunabilir bir şekilde gösterebilir. Normalde bunu bir etiket veya taahkatkıhüt hakkındaki bilgileri göstermek için kullanırız.

Bunu ilk olarak Açıklamalı Etiketler bölümünde, açıklamalı etiket bilgilerini göstermek için kullandık.

Daha sonra Düzeltme Seçimi bölümünde, biraz da çeşitli revizyon seçimlerimizin çözdüğü katıları göstermek için kullandık.

git show ile yaptığımız en ilginç şeylerden biri, Manuel Olarak Yeniden Birleştirme bölümünde birleştirme çatışması sırasında çeşitli izlemleme aşamasındaki belirli dosya içeriklerini çıkarmakta kullanmaktı.

git shortlog

git shortlog komutu, git log çıktısını özetlemek için kullanılır. git log komutunun kullandığı seçeneklerin çoğunu alacaktır, ancak tüm katkıları listelemek yerine, yazara göre gruplandırılmış katkıların bir özetini sunacaktır.

Kısa Günlük bölümünde güzel bir değişiklik günlüğü oluşturmak için onu nasıl kullanacağımızı gösterdik.

git describe

git describe komutu bir katkıya dönüştürülen her şeyi almak ve bir dereceye kadar insan tarafından okunabilen ve değişmeyecek bir dize üretmek için kullanılır. Bu, SHA-1 katkısı kadar net ama daha anlaşılır bir katkının tanımını almanın bir yoludur.

Sürüm dosyamızı adlandıracak bir dize almak için Yapı Numarası Oluşturma ve Bir Sürüm Hazırlama bölümlerinde git describe komutunu kullandık.

scroll-to-top