Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Ek bölüm A: Diğer Ortamlarda Git - Visual Studio Code ile Git

Visual Studio Code ile Git

Visual Studio Code’un içine yerleştirilmiş bir Git desteği bulunur. Git desteğinden faydalanabilmek için git sürüm 2.0.0 (veya daha yenisi) yüklü olmalıdır.

Temel özellikler şunlardır:

 • Düzenlemekte olduğunuz dosyanın farkını cilt payı içinde gösterir.

 • Git Durum Çubuğunda (sol altta) geçerli dalı, kirli göstergeleri, gelen ve giden katkıları gösterir.

 • En yaygın git işlemlerini düzenleyicinin içinden yapabilirsiniz:

  • Bir repoyu başlatmak.

  • Bir repoyu kopyalamak.

  • Dallar ve etiketler oluşturmak.

  • Değişiklikleri izlemlemek ve katkılamak.

  • Uzak bir dala itmek/çekmek/senkronizasyon yapmak.

  • Birleştirme çakışmalarını çözmek.

  • Farkları görüntülemek.

 • Bir uzantıyla GitHub Çekme İsteklerini de yönetebilirsiniz: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github

Resmi kılavuza buradan ulaşabilirsiniz: https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol

scroll-to-top