Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.11 Ek bölüm C: Git Komutları - Yönetim

Yönetim

Bir Git reposunu yönetiyorsanız veya bir şeyi büyük ölçüde düzeltmeniz gerekiyorsa, Git size yardımcı olacak bir dizi yönetim komutu sağlar.

git gc

git gc komutu, deponuzda çöp toplayıcıyı (garbage collection) çalıştırarak veritabanınızdaki gereksiz dosyaları kaldırır ve kalan dosyaları daha verimli bir formatta paketler.

Bu komut normalde sizin için arka planda çalışır, ancak isterseniz manuel olarak da çalıştırabilirsiniz. Bunun bazı örneklerini Bakım bölümünde inceledik.

git fsck

git fsck komutu, dahili veritabanını sorunlar veya tutarsızlıklara karşı kontrol etmek için kullanılır.

Bunu Veri Kurtarma bölümünde gevşek (dangling) nesneleri aramak için yalnızca bir kez hızlıca kullandık.

git reflog

git reflog komutu, siz geçmişleri yeniden yazarken kaybetmiş olabileceğiniz katkıları bulmaya çalışırken, dallarınızın uçlarının (HEAD) nerede olduğunun bir kaydını inceler.

Bu komutu temel olarak Referans Günlüğü (Reflog) Kısa Adları bölümünde ele aldık; burada normal kullanımı ve aynı bilgiyi git log çıktısıyla görüntülemek için git log -g komutunun nasıl kullanılacağını gösterdik.

Ayrıca Veri Kurtarma bölümünde böyle kayıp bir dalın kurtarılmasına ilişkin pratik bir örneği de inceledik.

git filter-branch

git filter-branch komutu, bir dosyayı her yerden kaldırmak veya bir projeyi çıkarmak için tüm repoyu her bir alt dizine kadar filtrelemek gibi, çok sayıda işlemi belirli kalıplara göre yeniden yazmak için kullanılır.

Bir Dosyayı Her Katkıdan Kaldırma bölümünde komutu açıklayıp, --commit-filter, --subdirectory-filter ve --tree-filter gibi birkaç farklı seçeneği inceledik.

Git-p4 ve TFS bölümlerinde bunu içe aktarılan harici repoları düzeltmek için kullandık.

scroll-to-top