Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 Početak - Rezime

Rezime

Sada treba da imate osnovno razumevanje o tome šta je Git i kako se razlikuje od centralizovanih sistema za kontrolu verzije koje ste možda ranije koristili. Takođe sada treba da ima imate radnu verziju Gita na svom sistemu koji je potkrepljen Vašim ličnim identitetom. Sada je vreme da naučite neke osnove Gita.