Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.11 Додатак В: Гит команде - Администрација

Администрација

Ако администрирате Гит репозиторијум или ако морате да поправите нешто крупно, програм Git вам обезбеђује већи број административних команди које вам помажу у томе.

git gc

Команда git gc обавља „скупљање ђубрета” по вашем репозиторијуму, уклањајући непотребне фајлове из базе података и пакујући преостале фајлове у ефикаснији формат.

Ова команда се обично извршава у позадини, мада можете и ручно да је покренете ако то желите. У Одржавање приказујемо неколико примера.

git fsck

Команда git fsck се користи за проверу конзистентности интерне базе података и проблема су вез ње.

Користили смо је само једном у Опоравак података да пронађемо висеће објекте.

git reflog

Команда git reflog пролази кроз лог свих места на које су указивале главе ваших грана док сте радили да би пронашла комитове које сте можда изгубили кроз поновно исписивање историја.

Ову команду углавном приказујемо у RefLog кратка имена, где представљамо уобичајену употребу, као и како да употребите git log -g да исте информације погледате у излазу команде git log.

У Опоравак података такође пролазимо кроз практични пример опоравка једне такве изгубљене гране.

git filter-branch

Команда git filter-branch се користи за поновно исписивање гомиле комитова према одређеним шаблонима, као што је уклањање фајла са свих места или филтрирање комплетног репозиторијума на један једини поддиректоријум у циљу издвајања пројекта.

У Уклањање фајла из сваког комита објашњавамо команду и истражујемо неколико различитих опција као што су --commit-filter, --subdirectory-filter и --tree-filter.

У Git-p4 је користимо да поправимо увезене спољне репозиторијуме.

scroll-to-top