Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.8 Додатак В: Гит команде - Крпљење

Крпљење

Неколико команди програма Гит је фокусирано на концепт да се комитови посматрају у светлу измена које уводе, као да је низ комитова низ закрпа. Те команде вам помажу да гранама управљате на овај начин.

git cherry-pick

Команда git cherry-pick се користи да се одабере измена коју је увео један Гит комит и да се покуша њено поновно увођење на грану на којој се тренутно налазите. Ово може бити корисно да се из гране узме само један или два комита појединачно, јер се спајањем гране узимају све измене.

Одабир измена (cherry picking) је описан и показан у Процеси рада са ребазирањем и одабиром (cherry-picking).

git rebase

Команда git rebase је у основи аутоматизована команда cherry-pick. Она одређује низ комитова па их затим одабира један по један и у истом редоследу их примењује не неком другом месту.

Ребазирање је детаљно обрађено у Ребазирање, укључујући и расправу о проблемима у сарадњи када се примени ребазирање грана које су већ јавне.

Ми је у Замена користимо у вежби током примера поделе историје у два одвојена репозиторијума, користећи и заставицу --onto.

У Rerere показујемо наилазак на конфликт при спајању током ребазирања.

Такође је користимо у Измена више комит порука одједном за режим интерактивног скриптинга са опцијом -i.

git revert

Команда git revert је у суштини обрнута команда git cherry-pick. Она креира нови комит који примењује тачно супротно од измене уведене комитом који циљате, што га ефективно поништава.

Користимо је Враћање комита за поништавање комита спајања.

scroll-to-top