Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.4 Додатак А: Програм Гит у другим окружењима - Гит у IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine

Гит у IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine

JetBrains базирани ИДЕ (као што су IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, PhpStorm, RubyMine и остали) се испоручују са додатком за Гит интеграцију. Он обезбеђује посебан поглед у ИДЕ за рад са програмом Гит и GitHub захтевима за повлачење.

Version Control ToolWindow у _JetBrains_ ИДЕ
Слика 157. Version Control ToolWindow у JetBrains ИДЕ

Интеграција се ослања на гит клијент из командне линије, па је потребно да се неки од њих инсталира. Званична документација се налази на адреси https://www.jetbrains.com/help/idea/using-git-integration.html.

scroll-to-top