Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Почетак - Тражење помоћи

Тражење помоћи

Ако вам икад буде била потребна помоћ док користите програм Гит, постоје три еквивалентна начина да дођете до свеобухватне странице са упутством (manual page или скраћено manpage) за било коју од команди програма Гит:

$ git help <глагол>
$ git <глагол> --help
$ man git-<глагол>

На пример, можете да добијете manpage за git config команду покретањем:

$ git help config

Ове команде су добре јер им можете приступити одакле год пожелите, чак и ако сте ван мреже. Ако странице помоћи које тако добијете и ова књига нису довољне и потребна вам је помоћ неке особе, можете да пробате #git, #github, или #github канале на Libera Chat IRC серверу који се налази на адреси https://libera.chat/. На овим каналима се обично налази на стотине људи који знају пуно тога о програму Гит и често су вољни да помогну.

Уз то, ако вам није потребна детаљна manpage помоћ, већ кратко подсећање о доступним опцијама неке Git команде, можете опцијом -h да потражите сажети излаз команде „help”, као на пример:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run        dry run
  -v, --verbose        be verbose

  -i, --interactive      interactive picking
  -p, --patch         select hunks interactively
  -e, --edit         edit current diff and apply
  -f, --force         allow adding otherwise ignored files
  -u, --update        update tracked files
  --renormalize        renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add     record only the fact that the path will be added later
  -A, --all          add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal      ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh          don't add, only refresh the index
  --ignore-errors       just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing      check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod (+|-)x       override the executable bit of the listed files
  --pathspec-from-file <file> read pathspec from file
  --pathspec-file-nul     with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL character
scroll-to-top