Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.10 Додатак В: Гит команде - Спољни системи

Спољни системи

Програм Гит долази са неколико команди којима се интегрише са осталим системима за контролу верзије.

git svn

Команда git svn се користи за комуникацију са Subversion системом за контролу верзије као клијент. То значи да програм Гит можете употребити да одјавите са и да комитујете на Subversion сервер.

Ова команда је детаљно приказана у Гит и Subversion.

git fast-import

За остале системе контроле верзије или за увоз из скоро било ког формата, можете да употребите команду git fast-import која брзо мапира други формат у нешто што програм Гит лако може да забележи.

Ова команда је детаљно приказана у Прилагодљиви увозник.

scroll-to-top