Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.9 Додатак В: Гит команде - Имејл

Имејл

Многи Гит пројекти, укључујући и сам Гит, се у потпуности одржавају путем мејлинг листи. У програм Git је уграђен већи број алата који олакшавају тај процес, од генерисања закрпа које лако можете да пошаљете имејлом до примене тих закрпа из имејл сандучета.

git apply

Команда git apply примењује закрпу коју је креирала команда git diff или чак GNU diff команда. То слично ономе што би могла да уради команда patch уз неколико мањих разлика.

У Примењивање закрпа из имејлова приказујемо како се користи као и околности у којима би могли да је употребите.

git am

Команда git am се користи да примени закрпе из долазног имејл сандучета, тачније оног форматираног као mbox. Ово је корисно да се путем имејла приме закрпе и да се једноставно примене на пројекат.

Употребу и процес рада око git am команде смо показали у Примењивање закрпе са am укључујући и употребу опција --resolved, -i и -3.

Такође постоји и већи број кука које можете користити као помоћ у процесу рада везаног за команду git am и све оне су приказане у Куке у вези процеса рада са имејловима.

Такође је у Имејл обавештења користимо да се примени закрпа са изменама форматираним као GitHub захтев за повлачење.

git format-patch

Команда git format-patch се користи да генерише низ закрпа у mbox формату које у исправном облику можете да пошаљете на мејлинг листу.

У Јавни пројекат преко имејла прелазимо пример давања доприноса пројекту коришћењем git format-patch алата.

git imap-send

Команда git imap-send шаље серверу поштанско сандуче које је генерисала команда git format-patch у IMAP директоријум незавршених порука.

У Јавни пројекат преко имејла пролазимо кроз пример давања доприноса пројекту слањем закрпа алатом git imap-send.

git send-email

Команда git send-email се користи за слање закрпа које је генерисала команда git format-patch имејлом.

У Јавни пројекат преко имејла пролазимо кроз пример давања доприноса пројекту слањем закрпа алатом git send-email.

git request-pull

Команда git request-pull се једноставно користи да генерише пример тела имејл поруке коју треба некоме да пошаљете. Ако имате грану на јавном серверу и желите да неко зна како да интегрише те измене без потребе да закрпе шаљете имејлом, можете да извршите ову команду и пошаљете њен излаз особи која треба да повуче измене.

Начин употребе команде git request-pull за генерисање поруке повлачења описујемо у Рачвани јавни пројекат.

scroll-to-top