Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.2 Додатак А: Програм Гит у другим окружењима - Гит у Visual Studio

Гит у Visual Studio

Почевши од Visual Studio 2019 верзије 16.8, Visual Studio има Гит алат уграђен директно у ИДЕ.

Алат подржава следеће Гит функционалности:

  • Креирање или клонирање репозиторијума.

  • Отварање и прглед историје репозиторијума.

  • Креирање и одјављивање грана и ознака.

  • Скривање, постављање на стејџ и комитовање измена.

  • Преузимање, повлачење, гурање или сингронизавија комитова.

  • Спајање и ребазитање грана.

  • Разрешавање конфликата при спајању.

  • Преглед разлика.

  • …​ и још!

Да сазнате више, прочитајте званичну документацију.

scroll-to-top