Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.6 Додатак В: Гит команде - Инспекција и поређење

Инспекција и поређење

git show

Команда git show може да прикаже Гит објекат на једноставан начин лако читљив људима. Ову команду ћете углавном користити да погледате информације о ознаци или комиту.

По први пут је користимо у Прибележене ознаке да нам прикаже информације о прибележеним ознакама.

Касније је поприлично користимо у Избор ревизија за приказ комитова које разрешавају разни начини избора ревизија.

Једна од интересантнијих ствари које радимо са git show је у Ручно поновно спајање фајла где издвајамо садржај одређеног фајла из различитих етапа за време конфликта при спајању.

git shortlog

Команда git shortlog се користи за резимирање излаза команде git log. Она ће прихватити многе опције исте као и команда git log али ће уместо да прикаже све комитове, приказати сажетак комитова груписан по ауторима.

У Кратки лог смо показали како да је употребите да креирате фин лог измена.

git describe

Команда git describe се користи да узме све што разрешава у комит и креира стринг који је донекле читљив људима и који се неће изменити. То је начин да се добије опис комита који је једнозначан као и SHA-1 хеш комита, али лакше разумљив.

git describe користимо у Генерисање броја изградње и Припрема за издање да добијемо стринг којим након тога именујемо фајл издања.

scroll-to-top