Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.3 Додатак А: Програм Гит у другим окружењима - Гит у Visual Studio Code

Гит у Visual Studio Code

У Visual Studio Code је уграђена гит подршка. Потребно је да имате инсталиран програм Гит верзије 2.0.0 (или новије).

Главне могућности су:

 • Преглед разлика између фајла који уређујете и оног са стране.

 • Гит Статусна Трака (доле лево) приказује текућу грану, индикатори запрљаности, долазни и одлазни комитови.

 • Већину уобичајених гит операција можете да урадите из едитора:

  • Иницијализација репозиторијума.

  • Клонирање репозиторијума.

  • Креирање грана и ознака.

  • Стављање на стејџ и комитовање измена.

  • Гурање/повлачење/синхронизација са удаљеном граном.

  • Разрешавање конфликата при спајању.

  • Преглед разлика.

 • Уз помоћ проширења, такође можете да обрађујете и GitHub захтевеза повлачење: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github.

Званична адреса се налази на адреси: https://code.visualstudio.com/Docs/editor/versioncontrol.

scroll-to-top