Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A2.5 Додатак Б: Уграђивање програма Гит у ваше апликације - Dulwich

Dulwich

Постоји и чиста Пајтон Гит имплементација — Dulwich. Пројекат се хостује на https://www.dulwich.io/ Циљ је да обезбеди интерфејс ка гит репозиторијумима (и локалним и удаљеним) који не позивају директно програм Гит, већ уместо тога користе чисти Пајтон. Мада поседује и необавезна C проширења која знатно унапређују перформансе.

Dulwich следи дизајн програма Гит и раздваја два основна API нивоа: водовод и порцелан.

Ево примера употребе API ниског нивоа да се приступи комит поруци последњег комита:

from dulwich.repo import Repo
r = Repo('.')
r.head()
# '57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15'

c = r[r.head()]
c
# <Commit 015fc1267258458901a94d228e39f0a378370466>

c.message
# 'Add note about encoding.\n'

Ако желите да испишете комит лог користећи порцелански API високог нивоа, извршите следеће:

from dulwich import porcelain
porcelain.log('.', max_entries=1)

#commit: 57fbe010446356833a6ad1600059d80b1e731e15
#Author: Jelmer Vernooij <jelmer@jelmer.uk>
#Date:   Sat Apr 29 2017 23:57:34 +0000

Наставак читања

API документација, туторијал и многи примери начина на који се са Dulwich извршавају одређени задаци су доступни на званичном веб сајту https://www.dulwich.io.

scroll-to-top