Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.3 Git on the Server - Generisanje javnog SSH ključa

Generisanje javnog SSH ključa

Ipak, mnogi Git serveri obavljaju autentifikaciju koristeći javne SSH ključeve. Da bi vam dostabili svoje javne ključeve, svako korisnik u vašem sistemu će morati da izgeneriše jedan ako ga već nemaju. Ovaj proces je sličan kroz sve operativne sisteme. Prvo, treba da proverite da li već imate ključ. Po podrazuemvanim podešavanjima, korisnikovi SSH ključevi se čuvaju u direktorijumu ~/.ssh tog korisnika. Lako možete proveriti da li već imate ključ tako što ćete otići do tog direktorijuma i izlistati njegov sadržaj.

$ cd ~/.ssh
$ ls
authorized_keys2  id_dsa       known_hosts
config            id_dsa.pub

Tražite par datoteka koji se zovu nešto kao id_dsa ili id_rsa i odgovajući fajl sa ekstenzijom .pub. Datoteka .pub je vaš javni ključ, a drugi fajl je privatni. Ako nemate ove datoteke (ili čak nemate .ssh direktorijum), možete da ih kreirate pokretanjem programa koji se zove ssh-keygen, koji se isporučuje uz SSH paket na Linuks i Mek sistemima, a za Vindouz dolazi uz Git.

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/schacon/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/schacon/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
d0:82:24:8e:d7:f1:bb:9b:33:53:96:93:49:da:9b:e3 schacon@mylaptop.local

Prvo potvrđuje gde želite da snimite ključ (.ssh/id_rsa), a onda vas pita dvaputa za lozinku, koju treba da ostavite praznu ako ne želite da kucate lozinku kada koristite ključ.

Sada, svaki korisnik treba da uradi ovo i da pošalje svoj javni ključ vama ili tog osobi koja je zadužena za administraciju Git servera (pod pretpostavkom da koristite pdoešavanja sa SSH serverom koji zahteva javne ključeve). Samo treba da kopiraju sadržaj datoteke .pub i da vam je pošalju mejlom. Javni ključ izgleda otprilike ovako:

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAklOUpkDHrfHY17SbrmTIpNLTGK9Tjom/BWDSU
GPl+nafzlHDTYW7hdI4yZ5ew18JH4JW9jbhUFrviQzM7xlELEVf4h9lFX5QVkbPppSwg0cda3
Pbv7kOdJ/MTyBlWXFCR+HAo3FXRitBqxiX1nKhXpHAZsMciLq8V6RjsNAQwdsdMFvSlVK/7XA
t3FaoJoAsncM1Q9x5+3V0Ww68/eIFmb1zuUFljQJKprrX88XypNDvjYNby6vw/Pb0rwert/En
mZ+AW4OZPnTPI89ZPmVMLuayrD2cE86Z/il8b+gw3r3+1nKatmIkjn2so1d01QraTlMqVSsbx
NrRFi9wrf+M7Q== schacon@mylaptop.local

Za detaljniji tutorijal o kreiranju SSh ključeva na drugim operativnim sistemima, pogledajte GitHub-ov priručnik za SSH ključeve na https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys.