Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.1 Bijlage C: Git Commando’s - Setup en configuratie

Overal in dit boek hebben we tientallen Git commando’s geïntroduceerd en we hebben ons best gedaan om ze te introduceren met een verhaaltje, en langzaamaan meer commando’s toe te voegen. Echter, hiermee zijn we geeindigd met een situatie waarbij de voorbeelden van het gebruik van commando’s nogal versnipperd zijn geraakt over het hele boek.

In deze appendix zullen we alle Git commando’s die we hebben behandeld in dit boek nogmaals doornemen, grofweg gegroepeerd op het gebruik ervan. We zullen globaal bespreken wat elk commando doet en verwijzen naar de plaats in het boek waar je kunt vinden waar we het hebben gebruikt.

Setup en configuratie

Er zijn twee commando’s die heel vaak gebruikt worden, van de eerste aanroepen van Git tot normale dagelijks gebruikte bijstellingen en referenties, de config en help commando’s.

git config

Git heeft een standaard manier om vele honderden dingen te doen. Voor veel van deze dingen, kan je Git vertellen om deze dingen standaard anders uit te voeren, of je voorkeuren instellen. Dit kan alles omvatten van Git vertellen wat je naam is, tot voorkeuren voor specifieke werkstation kleuren of welke editor je gebruikt. Er zijn verscheidene bestanden die door dit commando gelezen en geschreven worden zodat je deze waarden globaal kunt instellen of specifiek voor specifieke repositories.

Het git config commando is in ongeveer elk hoofdstuk van dit boek gebruikt.

In Git klaarmaken voor eerste gebruik hebben we het gebruikt om onze naam, email adres en editor voorkeuren aan te geven voordat we zelfs waren begonnen met Git te gebruiken.

In Git aliassen hebben we laten zien hoe je het kon gebruiken om commando-afkortingen te maken die lange optie-reeksen vervingen zodat je ze niet elke keer hoefde in te typen.

In Rebasen hebben we het gebruikt om --rebase de standaard manier te bepalen voor de aanroep van git pull.

In Het opslaan van inloggegevens hebben we het gebruikt om een standaard bewaarplaats in te richten voor je HTTP wachtwoorden.

In Sleutelwoord expansie (Keyword expansion) hebben we laten zien hoe besmeur en opschoon filters op te zetten voor gegevens die Git in en uit gaan.

Tot slot is heel Git configuratie toegewijd aan dit commando.

git help

Het git help commando wordt gebruikt om je alle documentatie over elk commando te laten zien die geleverd wordt met Git. Hoewel we een grof overzicht van de meer populaire commando’s laten zien in deze appendix, kan je voor een volledige opsomming van alle mogelijke opties en vlaggen voor elk commando altijd git help <commando> aanroepen.

We hebben het git help commando in Hulp krijgen geïntroduceerd, en je laten zien hoe het te gebruiken om meer informatie te verkrijgen over de git shell in De server opzetten.

scroll-to-top