Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.6 Bijlage C: Git Commando’s - Inspectie en vergelijking

Inspectie en vergelijking

git show

Het git show commando kan een Git object in een eenvoudige en voor een mens leesbare manier laten zien. Normaalgesproken gebruik je dit om de informatie over een tag of een commit te laten zien.

We gebruiken het eerst om informatie van een geannoteeerde tag te laten zien in Annotated tags.

Later gebruiken we het redelijk vaak in Revisie Selectie om de commits te tonen waar verscheidene van onze revisie selecties naar toe worden vertaald.

Een van de meer interessante dingen die we met git show doen is in Handmatig bestanden opnieuw mergen waar we specifieke bestandsinhoud ophalen uit verschillende stadia gedurende een merge conflict.

git shortlog

Het git shortlog commando wordt gebruikt om de uitvoer van git log samen te vatten. Het accepteert veel van dezelfde opties als het git log commando maar zal, in plaats van alle commits uit te lijsten, een samenvatting presenteren van de commits gegroepeerd per auteur.

We hebben laten zien hoe het te gebruiken om een mooie changelog te maken in De shortlog.

git describe

Het git describe commando wordt gebruikt om alles te pakken wat naar een commit kan leiden en produceert een tekenreeks die redelijk mens leesbaar is en niet zal veranderen. Het is een manier om een omschrijving van een commit te krijgen die net zo eenduidig is als een SHA-1, maar meer begrijpelijk.

We gebruiken git describe in Een bouw nummer genereren en Een release voorbereiden om een tekenreeks te verkrijgen om onze release bestand naar te vernoemen.

scroll-to-top