Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Aan de slag - Hulp krijgen

Hulp krijgen

Als je ooit hulp nodig hebt met het gebruik van Git, zijn er drie gelijkwaardige manieren om de uitgebreide gebruiksaanwijzing (manpage) voor elk Git commando te krijgen:

$ git help <verb>
$ git <verb> --help
$ man git-<verb>

Bijvoorbeeld, je kunt de gebruikershandleiding voor het git config commando krijgen door het volgende te typen:

$ git help config

Deze commando’s zijn prettig omdat je ze overal kunt opvragen, zelfs als je offline bent. Als de manpage en dit boek niet genoeg zijn en je persoonlijke hulp nodig hebt, kan je de kanalen #git of #github (beiden Engelstalig) op het Freenode IRC netwerk proberen, deze kan worden gevonden op https://freenode.net. In deze kanalen zijn regelmatig honderden mensen aangemeld die allemaal zeer ervaren zijn met Git en vaak bereid om te helpen.

Aanvullend, als je niet de uitgebreide manpage help nodig hebt, maar je alleen je geheugen wilt opfrissen over de beschikbare opties voor een Git commando, kan je de meer compacte “help” uitvoer opvragen met de -h of --help opties, zoals in:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  --renormalize     renormalize EOL of tracked files (implies -u)
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod (+|-)x    override the executable bit of the listed files
scroll-to-top