Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.5 Bijlage A: Git in andere omgevingen - Git in Sublime Text

Git in Sublime Text

Vanaf versie 3.2 en verder heeft Sublime Text git integratie in de editor.

De kenmerken zijn:

  • De zijbalk laat de git status van bestanden en folders zien met een badge/icoon.

  • Bestanden en folders die in je .gitignore bestand staan zijn verzwakt getoond in de zijbalk.

  • In de statusbalk kan je de huidige git branch zien en hoeveel wijzigingen je gemaakt hebt.

  • Alle wijzigingen in een bestand zijn te zien middels markeringen in de goot.

  • Je kunt een deel van de Sublime Merge git client functionaliteit gebruiken vanuit Sublime Text. (Dit vereist dat Sublime Merge is geinstalleerd. Zie: https://www.sublimemerge.com/)

De officiele documentatie voor Sublime Text kan hier gevonden worden: https://www.sublimetext.com/docs/3/git_integration.html

scroll-to-top