Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.9 Bijlage A: Git in andere omgevingen - Samenvatting

Samenvatting

Je hebt gezien hoe de kracht van Git kan worden aangewend vanuit de gereedschappen die je in je dagelijkse werkzaamheden gebruikt, en ook hoe je de Git repositories kunt benaderen vanuit je eigen programmatuur.

scroll-to-top