Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.10 Bijlage C: Git Commando’s - Externe systemen

Externe systemen

Git wordt geleverd met een aantal commando’s om te integreren met andere versiebeheer systemen.

git svn

Het git svn commando wordt gebruikt om als client te communiceren met het Subversion versiebeheer systeem. Dit houdt in dat je Git kunt gebruiken om checkouts en commits te doen naar en van een Subversion server.

Dit commando wordt gedetailleerd behandeld in Git en Subversion.

git fast-import

Voor andere versiebeheer systemen of het impoteren van bijna elk formaat, kan je git fast-import gebruiken om snel het andere formaat te mappen op iets wat Git eenvoudig kan vastleggen.

Dit commando wordt gedetailleerd behandeld in Importeren op maat.

scroll-to-top