Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.6 Bijlage A: Git in andere omgevingen - Git in Bash

Git in Bash

Als je een Bash gebruiker bent, kan je gebruik maken van een aantal van de mogelijkheden van je shell om je ervaringen met Git een stuk prettiger te maken. Git wordt namelijk met plugins voor een aantal shells geleverd, maar het staat standaard niet aan.

Allereerst, moet je een kopie van het bestand contrib/completion/git-completion.bash uit de Git broncode halen. Kopieer het naar een handige plaats, zoals je home directory, en voeg dit toe aan je .bashrc:

. ~/git-completion.bash

Als dat eenmaal gedaan is, wijzig je directory naar een git repository en type:

$ git chec<tab>

…en Bash zal automatisch het commando aanvullen naar git checkout. Dit werkt met alle subcommando’s van Git, commando-regel parameters en namen van remotes en refs waar van toepassing.

Het is ook nuttig om je prompt te wijzigen om informatie te laten zien over de Git repository in de huidige directory. Dit kan zo eenvoudig of complex worden als je zelf wilt, maar er zijn over het algemeen een paar stukken belangrijke informatie die de meeste mensen willen, zoals de huidige branch en de status van de werk directory. Om dit aan je prompt toe te voegen, kopiëer je simpelweg het contrib/completion/git-prompt.sh bestand van de Git broncode repository naar je home directory, en zet zoiets als dit in je .bashrc:

. ~/git-prompt.sh
export GIT_PS1_SHOWDIRTYSTATE=1
export PS1='\w$(__git_ps1 " (%s)")\$ '

De \w' betekent het afdrukken van de huidige working directory, de `\$ drukt het $ gedeelte van de prompt af, en __git_psl " (%s)" roept de functie aan die uitgevoerd wordt door git-prompt.sh met een formatterings argument. Nu zal je bash prompt er zo uit zien als je ergens in een door Git beheerd project zit:

Aangepaste `bash` prompt.
Figuur 162. Aangepaste bash prompt.

Al deze scripts hebben behulpzame documentatie; neem een kijkje in de documentatie van git-completion.bash en git-prompt.sh voor meer informatie.

scroll-to-top