Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.2 Bijlage C: Git Commando’s - Projecten ophalen en maken

Projecten ophalen en maken

Er zijn twee manieren om een Git repository op te halen. Een manier is om het te kopiëren van een bestaande repository op het netwerk of ergens anders en de andere is om een nieuwe te maken in een bestaande directory.

git init

Om een directory in een nieuwe Git repository te veranderen zodat je kunt beginnen met versiebeheer, kan je simpelweg git init aanroepen.

We hebben dit voor het eerst behandeld in Een Git repository verkrijgen, waar we laten zien hoe een gloednieuwe repository gemaakt wordt om in te werken.

We hebben kort besproken hoe je de standaard branch van “master” kunt wijzigen in Branches op afstand (Remote branches).

We gebruiken dit commando om een lege bare repository te maken voor een server in De kale repository op een server zetten.

Tot slot, behandelen we een aantal details over wat er achter de schermen gebeurt in Binnenwerk en koetswerk (plumbing and porcelain).

git clone

Het git clone commando is eigenlijk een soort wrapper om een aantal andere commando’s. Het maakt een nieuwe directory, gaat daarin en roept git init aan om het een lege Git repository te maken, voegt een remote toe (git remote add) naar de URL die je het door hebt gegeven (standaard origin genaamd), roept een git fetch aan van die remote repository en checkt daarna de laatste commit uit naar je werk directory met git checkout.

Het git clone commando wordt in tientallen plaatsen in het boek gebruikt, maar we zullen een paar interessante plaatsen opnoemen.

Het wordt kort geïntroduceerd en uitgelegd in Een bestaande repository klonen, waar we een aantal voorbeelden behandelen.

In Git op een server krijgen bekijken we het gebruik van de --bare optie om een kopie van een Git repository te maken zonder een werk directory.

In Bundelen gebruiken we het om een gebundelde Git repository te ontbundelen.

Tenslotte, in Een project met submodules klonen hebben we de --recurse-submodules optie laten zien waarmee het clonen van een repository met submodules iets te vereenvoudigen.

Alhoewel het op vele andere plaatsen in dit boek wordt gebruikt, zijn dit de toepassingen die nogal uniek zijn, of waar het op manieren wordt gebruikt die een beetje afwijkend zijn.

scroll-to-top