Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A3.12 Bijlage C: Git Commando’s - Binnenwerk commando’s (plumbing commando’s)

Binnenwerk commando’s (plumbing commando’s)

Er zijn ook nog een behoorlijk aantal meer technische binnenwerk commando’s die we zijn tegengekomen in het boek.

De eerste die we tegenkomen is ls-remote in Pull Request Refs (Pull Request referenties) waar we het gebruiken om te kijken naar de kale referenties op de server.

We gebruiken ls-files in Handmatig bestanden opnieuw mergen, Rerere en De index om een meer technische kijk te nemen op hoe je staging gebied er eigenlijk uitziet.

We gebruiken rev-parse in Branch referenties om zo ongeveer elke tekenreeks te nemen en het in een object SHA-1 te veranderen.

Echter, de meeste van de technische binnenwerk commando’s die we behandelen staan in Git Binnenwerk, wat meteen het belangrijkste onderwerp is waar dit hoofdstuk zich op richt. We hebben geprobeerd het gebruik van deze commando’s in de rest van het boek te vermijden.

scroll-to-top