Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.4 Git na serveru - Nastavení serveru

Nastavení serveru

Projděme si nastavení SSH přístupu na straně serveru. V tomto příkladu použijeme k ověření identity uživatelů metodu authorized_keys. Předpokládáme také, že pracujete se standardní linuxovou distribucí, jako je například Ubuntu. Nejdříve vytvoříte uživatele git a adresář .ssh pro tohoto uživatele.

$ sudo adduser git
$ su git
$ cd
$ mkdir .ssh && chmod 700 .ssh
$ touch .ssh/authorized_keys && chmod 600 .ssh/authorized_keys

Dále musíte pro uživatele git přidat do souboru authorized_keys veřejné SSH klíče některých svých vývojářů. Předpokládejme, že jste e-mailem dostali několik důvěryhodných klíčů a uložili jste je do dočasných souborů. Veřejné klíče vypadají opět nějak takto:

$ cat /tmp/id_rsa.john.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCB007n/ww+ouN4gSLKssMxXnBOvf9LGt4L
ojG6rs6hPB09j9R/T17/x4lhJA0F3FR1rP6kYBRsWj2aThGw6HXLm9/5zytK6Ztg3RPKK+4k
Yjh6541NYsnEAZuXz0jTTyAUfrtU3Z5E003C4oxOj6H0rfIF1kKI9MAQLMdpGW1GYEIgS9Ez
Sdfd8AcCIicTDWbqLAcU4UpkaX8KyGlLwsNuuGztobF8m72ALC/nLF6JLtPofwFBlgc+myiv
O7TCUSBdLQlgMVOFq1I2uPWQOkOWQAHukEOmfjy2jctxSDBQ220ymjaNsHT4kgtZg2AYYgPq
dAv8JggJICUvax2T9va5 gsg-keypair

Jednoduše je připojíte na konec souboru authorized_keys, který patří uživateli git a nachází se v jeho adresáři .ssh:

$ cat /tmp/id_rsa.john.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ cat /tmp/id_rsa.josie.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ cat /tmp/id_rsa.jessica.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Teď pro ně můžete vytvořit holý repozitář spuštěním příkazu git init s volbou --bare. Tím se inicializuje repozitář bez pracovního adresáře:

$ cd /opt/git
$ mkdir project.git
$ cd project.git
$ git init --bare
Initialized empty Git repository in /opt/git/project.git/

John, Josie a Jessica pak mohou do tohoto repozitáře odeslat první verzi svého projektu tak, že si ho přidají jako vzdálený repozitář a odešlou do něj svou větev. Všimněte si, že pokaždé, když chcete přidat nějaký projekt, musí se k počítači někdo připojit a vytvořit holý repozitář. Přidělme serveru, na kterém jste nastavili uživatele git a vytvořili repozitář, název gitserver. Pokud server provozujete interně a nastavíte DNS pro gitserver tak, aby ukazoval na tento server, můžete používat klasickou podobu příkazů (předpokládejme, že myproject je existující projekt obsahující soubory):

# on John's computer
$ cd myproject
$ git init
$ git add .
$ git commit -m 'initial commit'
$ git remote add origin git@gitserver:/opt/git/project.git
$ git push origin master

Ostatní nyní mohou velmi snadno repozitář naklonovat a odesílat do něj změny:

$ git clone git@gitserver:/opt/git/project.git
$ cd project
$ vim README
$ git commit -am 'fix for the README file'
$ git push origin master

Tímto způsobem lze rychle zprovoznit gitový server s přístupem pro čtení i zápis pro menší počet vývojářů.

Mělo by vás napadnout, že se všichni tito uživatelé mohou k serveru přihlásit a jako uživatel git používat nějaký shell. Pokud chcete takový přístup omezit, budete muset běžný shell v souboru passwd změnit na něco jiného.

Uživatele git můžete snadno omezit tak, aby mohl provádět jen činnosti spojené s Gitem, a to pomocí shellu s omezenou funkčností, který se nazývá git-shell a který se dodává jako součást Gitu. Pokud jej uživateli git nastavíte jako shell spouštěný při přihlášení, pak uživatel git nemůže k serveru získat běžný přístup. Pokud toho chcete využít, nastavte uživateli git-shell jako přihlašovací shell — místo bash nebo csh. Pokud dosud není k dispozici, musíte nejdříve do /etc/shells přidat git-shell:

$ cat /etc/shells    # Podívejte se, jestli už tam git-shell je. A pokud ne...
$ which git-shell    # ujistěte se, že je git-shell ve vašem systému nainstalován
$ sudo vim /etc/shells # a přidejte cestu ke git-shell z minulého příkazu.

Teď můžete uživateli změnit shell příkazem chsh <uživatel>:

$ sudo chsh git     # a vložte cestu ke git-shell; obvykle: /usr/bin/git-shell

Uživatel git teď může SSH spojení používat jen k odesílání a k stahování gitových repozitářů a na počítači nemůže provádět operace dostupné v klasickém shellu. Pokud vyzkoušíte následující příkaz, zobrazí se zpráva o zamítnutí přihlášení:

$ ssh git@gitserver
fatal: Interactive git shell is not enabled.
hint: ~/git-shell-commands should exist and have read and execute access.
Connection to gitserver closed.

Síťové příkazy Gitu budou stále pracovat bez problémů, ale uživatelé se nedostanou k běžnému shellu. Jak výstup příkazu napovídá, můžete v domácím adresáři uživatele git vytvořit podadresář, který příkazy git-shell trochu upravuje. Můžete například omezit, které gitové příkazy bude server akceptovat, nebo můžete upravit zprávu, která se uživateli vypíše při pokusu použít SSH nepovoleným způsobem. Více informací o přizpůsobení shellu se dozvíte po spuštění git help shell.

scroll-to-top