Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Úvod - Instalace systému Git

Instalace systému Git

Než začnete Git používat, musíte jej na svém počítači zprovoznit. Dokonce i v případě, kdy už jej máte předinstalovaný, bude dobré, když provedete aktualizaci na poslední verzi. Buď jej můžete nainstalovat jako balíček nebo přes nějaký jiný instalátor, nebo můžete stáhnout jeho zdrojový kód a zkompilovat ho.

Note

Tato kniha byla napsána s využitím Gitu verze 2.0.0. Ačkoliv by měla většina příkazů fungovat i s historickými verzemi Gitu, některé z nich se mohou chovat při použití starší verze trošku jinak. A protože Git výborně zachovává zpětnou kompatibilitu, měly by všechny verze novější než 2.0 fungovat stejně dobře.

Instalace v Linuxu

Chcete-li nainstalovat Git v Linuxu pomocí binárního instalátoru, většinou tak můžete učinit pomocí základního nástroje pro správu balíčků, který je součástí vaší distribuce. Pokud například používáte distribuci Fedora, můžete použít yum:

$ sudo yum install git-all

V distribuci založené na Debianu (jako je například Ubuntu) zkuste použít program apt-get:

$ sudo apt-get install git-all

Další možnosti naleznete v instrukcích pro instalaci na několika různých odrůdách Unixu. Nacházejí se na webovém serveru Gitu, na stránce http://git-scm.com/download/linux.

Instalace pro Mac

Na počítačích Mac můžeme Git instalovat několika způsoby. Nejjednodušší pravděpodobně bude, když nainstalujete nástroje příkazového řádku Xcode. U systému Mavericks (10.9) a vyšších můžete v okně Terminálu zkusit hned od začátku napsat git. Pokud Git ještě není nainstalován, napoví vám, jak jej nainstalovat.

Pokud chcete aktuálnější verzi, můžete ji nainstalovat pomocí binárního instalátoru. Instalátor Gitu pro OSX se udržuje na webové stránce Gitu http://git-scm.com/download/mac a můžete si jej odtud stáhnout.

Instalátor Gitu pro OS X.
Figure 7. Instalátor Gitu pro OS X.

Můžete jej nainstalovat také jako součást instalace GitHub for Mac. U nástroje GUI Git je možné zvolit, zda se mají instalovat i nástroje pro příkazový řádek. GitHub for Mac můžete stáhnout z jeho domácí stránky http://mac.github.com.

Instalace v systému Windows

I v systému Windows lze Git nainstalovat několika způsoby. Hlavní oficiální instalátor se dá stáhnout z domovského webového serveru Gitu. Skočte na stránku http://git-scm.com/download/win a stahování se zahájí automaticky. Povšimněte si, že jde o projekt zvaný Git for Windows, který je od projektu Git oddělen. Více informací je uvedeno na stránce http://msysgit.github.io/.

Další snadný způsob pro nainstalování Gitu spočívá v nainstalování GitHub for Windows. Instalátor v sobě zahrnuje jak verzi Gitu pro příkazový řádek, tak i grafické uživatelské rozhraní. Dobře funguje i s PowerShell. Instalátor řádně nastaví mezipaměť pro identifikační údaje a použije rozumné nastavení CRLF. Více si o tom řekneme o něco později, ale mělo by vám stačit, že to jsou věci, které chcete. Instalátor GitHub for Windows můžete stáhnout z jeho webovské stránky http://windows.github.com.

Instalace ze zdrojových souborů

Někteří lidé si Git instalují raději ze zdrojových textů, protože tímto způsobem získáte nejnovější verzi. Binární instalátory bývají trošku pozadu, ačkoli v posledních letech Git vyspěl a rozdíly už nejsou tak významné.

Pokud si chcete Git instalovat ze zdrojových textů, musí váš systém obsahovat následující knihovny, na nichž je Git závislý: autotools, curl, zlib, openssl, expat, a libiconv. Pokud používáte systém s nástrojem yum (jako je Fedora) nebo apt-get (například distribuce odvozené od Debianu), můžete k instalaci použít jeden z následujících příkazů, který nainstaluje minimální sadu knihoven, na kterých je Git závislý:

$ sudo yum install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev

Pokud chcete pracovat s dokumentací v rozličných formátech (doc, html, info), vyžadují se následující závislosti (Poznámka: uživatelé distribuce RHEL a odvozených, jako je CentOS a Scientific Linux, budou muset povolit repozitář EPEL, aby mohli stáhnout balíček docbook2X):

$ sudo yum install asciidoc xmlto docbook2X
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x

Pokud používáte Fedora/RHEL/RHEL-deriváty, musíte navíc provést následující příkaz

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

kvůli odlišnosti jmen binárních souborů.

Po doinstalování všech potřebných závislostí můžete pokračovat stažením nejnovějšího archivu z několika míst. Najdete jej na serveru Kernel.org na stránce https://www.kernel.org/pub/software/scm/git nebo jeho kopii na webovém serveru GitHub na stránce https://github.com/git/git/releases. Na stránce GitHub se dá trochu líp poznat, co je poslední verze, ale pokud si chcete stažený archiv zkontrolovat, naleznete na stránce kernel.org navíc k archivu i podpisy.

Poté spusťte kompilaci a instalaci:

$ tar -zxf git-2.0.0.tar.gz
$ cd git-2.0.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

Po dokončení instalace můžete vyhledat aktualizace Gitu prostřednictvím jeho samého:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
scroll-to-top