Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.7 Git na serveru - GitWeb

GitWeb

Když už máte ke svému projektu nastavena základní oprávnění pro čtení/zápis a pouze pro čtení, možná budete chtít zřídit jednoduché zobrazení formou webových stránek. Git se dodává s CGI scriptem nazvaným GitWeb, který se pro tento účel občas používá.

Uživatelské webové rozhraní GitWeb.
Figure 49. Uživatelské webové rozhraní GitWeb.

Pokud si chcete vyzkoušet, jak by GitWeb vypadal pro váš projekt, nabízí Git příkaz, jímž lze spustit dočasnou instanci — pokud máte v systému nainstalován lehký server jako lighttpd nebo webrick. Na linuxových počítačích je lighttpd často nainstalován, takže se vám ho možná v adresáři vašeho projektu povede spustit příkazem git instaweb. Pokud používáte Mac, dodává se systém Leopard s předinstalovaným Ruby, takže bude asi nejlepší zkusit webrick. Pokud chcete instaweb spustit s něčím jiným než s lighttpd, použijte při spuštění volbu --httpd.

$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]

Tím se spustí HTTPD server na portu 1234 a pak se automaticky spustí webový prohlížeč, který se otevře na odpovídající stránce. Není to nic obtížného. Až skončíte a budete chtít server vypnout, spusťte stejný příkaz s volbou --stop:

$ git instaweb --httpd=webrick --stop

Chcete-li pro svůj tým nebo pro vámi hostovaný open-source projekt spustit webové rozhraní na serveru trvale, budete muset zprovoznit obsluhu tohoto CGI skriptu na vašem běžném webovém serveru. V některých linuxových distribucích existuje balíček gitweb, který by se měl dát nainstalovat pomocí apt nebo yum. Takže nejdříve zkuste tuto možnost. Ruční instalaci skriptu probereme velmi rychle. Nejprve je třeba získat zdrojový kód systému Git, s nímž je GitWeb distribuován, a vygenerovat přizpůsobený CGI skript:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/opt/git" prefix=/usr gitweb
  SUBDIR gitweb
  SUBDIR ../
make[2]: `GIT-VERSION-FILE' is up to date.
  GEN gitweb.cgi
  GEN static/gitweb.js
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/

Všimněte si, že příkazu musíte pomocí proměnné GITWEB_PROJECTROOT sdělit, kde najde vaše gitové repozitáře. Nyní musíte zajistit, aby Apache používal GitWeb jako CGI skript. Pro tento účel můžete přidat VirtualHost:

<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>

Zopakujme, že GitWeb může být obsluhován jakýmkoliv webovým serverem podporujícím CGI nebo Perl. Pokud chcete použít nějaký jiný, nemělo by být jeho nastavení obtížné. V tomto okamžiku byste měli být schopni prohlížet své repozitáře online na adrese http://gitserver/.

scroll-to-top