Git
Chapters ▾ 2nd Edition

10.4 Git Internals - Balíčkové soubory

Balíčkové soubory

Let’s go back to the objects database for your test Git repository. At this point, you have 11 objects – 4 blobs, 3 trees, 3 commits, and 1 tag:

$ find .git/objects -type f
.git/objects/01/55eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 # tree 2
.git/objects/1a/410efbd13591db07496601ebc7a059dd55cfe9 # commit 3
.git/objects/1f/7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a # test.txt v2
.git/objects/3c/4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 # tree 3
.git/objects/83/baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 # test.txt v1
.git/objects/95/85191f37f7b0fb9444f35a9bf50de191beadc2 # tag
.git/objects/ca/c0cab538b970a37ea1e769cbbde608743bc96d # commit 2
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4 # 'test content'
.git/objects/d8/329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 # tree 1
.git/objects/fa/49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 # new.txt
.git/objects/fd/f4fc3344e67ab068f836878b6c4951e3b15f3d # commit 1

Git compresses the contents of these files with zlib, and you’re not storing much, so all these files collectively take up only 925 bytes. You’ll add some larger content to the repository to demonstrate an interesting feature of Git. To demonstrate, we’ll add the repo.rb file from the Grit library – this is about a 22K source code file:

$ curl https://raw.githubusercontent.com/mojombo/grit/master/lib/grit/repo.rb > repo.rb
$ git checkout master
$ git add repo.rb
$ git commit -m 'added repo.rb'
[master 484a592] added repo.rb
 3 files changed, 709 insertions(+), 2 deletions(-)
 delete mode 100644 bak/test.txt
 create mode 100644 repo.rb
 rewrite test.txt (100%)

Pokud se podíváte na výsledný strom, uvidíte hodnotu SHA-1, kterou soubor repo.rb dostal pro objekt blobu:

$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92   new.txt
100644 blob 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5   repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b   test.txt

You can then use git cat-file to see how big that object is:

$ git cat-file -s 033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5
22044

Nyní soubor trochu upravíme a uvidíme, co se stane:

$ echo '# testing' >> repo.rb
$ git commit -am 'modified repo a bit'
[master 2431da6] modified repo.rb a bit
 1 file changed, 1 insertion(+)

Prohlédněte si strom vytvořený touto revizí a uvidíte jednu zajímavou věc:

$ git cat-file -p master^{tree}
100644 blob fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92   new.txt
100644 blob b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e   repo.rb
100644 blob e3f094f522629ae358806b17daf78246c27c007b   test.txt

Nyní jde o úplně jiný blob. Přestože jste na konec 400řádkového souboru vložili jen jeden jediný řádek, Git uložil nový obsah jako úplně nový objekt:

$ git cat-file -s b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
22054

You have two nearly identical 22K objects on your disk (each compressed to approximately 7K). Wouldn’t it be nice if Git could store one of them in full but then the second object only as the delta between it and the first?

A podívejme, ono to jde. The initial format in which Git saves objects on disk is called a “loose” object format. However, occasionally Git packs up several of these objects into a single binary file called a “packfile” in order to save space and be more efficient. Git k tomuto kroku přistoupí, pokud máte příliš mnoho volných objektů, pokud ručně spustíte příkaz git gc nebo jestliže odesíláte revize na vzdálený server. Chcete-li vidět, jak proces probíhá, můžete systému Git ručně zadat, aby objekty zabalil. Zadejte příkaz git gc:

$ git gc
Counting objects: 18, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (18/18), done.
Total 18 (delta 3), reused 0 (delta 0)

If you look in your objects directory, you’ll find that most of your objects are gone, and a new pair of files has appeared:

$ find .git/objects -type f
.git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
.git/objects/info/packs
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack

The objects that remain are the blobs that aren’t pointed to by any commit – in this case, the “what is up, doc?” example and the “test content” example blobs you created earlier. Because you never added them to any commits, they’re considered dangling and aren’t packed up in your new packfile.

Ostatní soubory jsou v novém balíčkovém souboru a indexu. Balíčkový soubor je jediný soubor, v němž je zabalen obsah všech objektů odstraněných ze systému souborů. Index je soubor, který obsahuje ofsety do tohoto balíčkového souboru, díky nimž lze rychle vyhledat konkrétní objekt. What is cool is that although the objects on disk before you ran the gc were collectively about 15K in size, the new packfile is only 7K. You’ve cut your disk usage by half by packing your objects.

Jak to Git dělá? Při balení objektů vyhledá Git soubory, které mají podobný název a podobnou velikost, a uloží pouze rozdíly mezi jednotlivými verzemi souboru. Do balíčkového souboru můžete ostatně nahlédnout a přesvědčit se, čím Git ušetřil místo. Nízkoúrovňový příkaz git verify-pack umožňuje prohlížet, co bylo zabaleno:

$ git verify-pack -v .git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.idx
2431da676938450a4d72e260db3bf7b0f587bbc1 commit 223 155 12
69bcdaff5328278ab1c0812ce0e07fa7d26a96d7 commit 214 152 167
80d02664cb23ed55b226516648c7ad5d0a3deb90 commit 214 145 319
43168a18b7613d1281e5560855a83eb8fde3d687 commit 213 146 464
092917823486a802e94d727c820a9024e14a1fc2 commit 214 146 610
702470739ce72005e2edff522fde85d52a65df9b commit 165 118 756
d368d0ac0678cbe6cce505be58126d3526706e54 tag  130 122 874
fe879577cb8cffcdf25441725141e310dd7d239b tree  136 136 996
d8329fc1cc938780ffdd9f94e0d364e0ea74f579 tree  36 46 1132
deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506 tree  136 136 1178
d982c7cb2c2a972ee391a85da481fc1f9127a01d tree  6 17 1314 1 \
 deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
3c4e9cd789d88d8d89c1073707c3585e41b0e614 tree  8 19 1331 1 \
 deef2e1b793907545e50a2ea2ddb5ba6c58c4506
0155eb4229851634a0f03eb265b69f5a2d56f341 tree  71 76 1350
83baae61804e65cc73a7201a7252750c76066a30 blob  10 19 1426
fa49b077972391ad58037050f2a75f74e3671e92 blob  9 18 1445
b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e blob  22054 5799 1463
033b4468fa6b2a9547a70d88d1bbe8bf3f9ed0d5 blob  9 20 7262 1 \
 b042a60ef7dff760008df33cee372b945b6e884e
1f7a7a472abf3dd9643fd615f6da379c4acb3e3a blob  10 19 7282
non delta: 15 objects
chain length = 1: 3 objects
.git/objects/pack/pack-978e03944f5c581011e6998cd0e9e30000905586.pack: ok

Here, the 033b4 blob, which if you remember was the first version of your repo.rb file, is referencing the b042a blob, which was the second version of the file. The third column in the output is the size of the object in the pack, so you can see that b042a takes up 22K of the file, but that 033b4 only takes up 9 bytes. What is also interesting is that the second version of the file is the one that is stored intact, whereas the original version is stored as a delta – this is because you’re most likely to need faster access to the most recent version of the file.

Na celém balíčku je navíc příjemné, že ho můžete kdykoli znovu zabalit do nové podoby. Git will occasionally repack your database automatically, always trying to save more space, but you can also manually repack at any time by running git gc by hand.

scroll-to-top