Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.3 Git Tools - Stashing and Cleaning

Stashing and Cleaning

Až budete pracovat na některé části svého projektu, často vám může připadat, že je vaše práce poněkud neuspořádaná a vy budete třeba chtít přepnout větve a pracovat na chvíli na něčem jiném. Problém je, že nebudete chtít zapsat revizi nehotové práce, budete se k ní chtít vrátit později. Řešením této situace je odložení (stashing) příkazem git stash.

Stashing takes the dirty state of your working directory – that is, your modified tracked files and staged changes – and saves it on a stack of unfinished changes that you can reapply at any time.

Odložení práce

Pro názornost uvažujme situaci, že ve svém projektu začnete pracovat na několika souborech a jednu z provedených změn připravíte k zapsání. Spustíte-li příkaz git status, uvidíte neuspořádaný stav svého projektu:

$ git status
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  lib/simplegit.rb

Nyní chcete přepnout na jinou větev, ale nechcete zapsat změny, na nichž jste dosud pracovali – proto změny odložíte. To push a new stash onto your stack, run git stash or git stash save:

$ git stash
Saved working directory and index state \
 "WIP on master: 049d078 added the index file"
HEAD is now at 049d078 added the index file
(To restore them type "git stash apply")

Váš pracovní adresář se vyčistil:

$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean

Nyní můžete bez obav přepnout větve a pracovat na jiném úkolu, vaše změny byly uloženy do zásobníku. Chcete-li se podívat, které soubory jste odložili, spusťte příkaz git stash list:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log

V tomto případě byly už dříve provedeny dva další odklady, a máte tak k dispozici tři různé odklady. Naposledy odložené soubory můžete znovu aplikovat příkazem, který byl uveden už v nápovědě ve výstupu původního příkazu stash: git stash apply. Chcete-li aplikovat některý ze starších odkladů, můžete ho určit na základě jeho označení, např. git stash apply stash@{2}. Pokud u příkazu neoznačíte konkrétní odklad, Git se automaticky pokusí aplikovat ten nejnovější:

$ git stash apply
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  index.html
	modified:  lib/simplegit.rb

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

You can see that Git re-modifies the files you reverted when you saved the stash. V tomto případě jste měli čistý pracovní adresář, když jste se pokusili odklad aplikovat. Pokusili jste se ho aplikovat na stejnou větev, z níž jste ho uložili. K úspěšnému odkladu však není nezbytně nutné, aby byl pracovní adresář čistý ani abyste ho aplikovali na stejnou větev. Odklad můžete uložit na jedné větvi, později přepnout na jinou větev a aplikovat změny tam. You can also have modified and uncommitted files in your working directory when you apply a stash – Git gives you merge conflicts if anything no longer applies cleanly.

Změny byly znovu aplikovány na vaše soubory, ale soubor, který jste předtím připravili k zapsání, nebyl znovu připraven. Chcete-li, aby se příkaz pokusil znovu aplikovat i změny připravené k zapsání, musíte zadat příkaz git stash apply s parametrem --index. Pokud jste spustili příkaz v této podobě, vrátili jste se zpět na svou původní pozici:

$ git stash apply --index
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  lib/simplegit.rb

The apply option only tries to apply the stashed work – you continue to have it on your stack. Chcete-li ji odstranit, spusťte příkaz git stash drop s názvem odkladu, který má být odstraněn:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log
$ git stash drop stash@{0}
Dropped stash@{0} (364e91f3f268f0900bc3ee613f9f733e82aaed43)

Můžete také spustit příkaz git stash pop, jímž odklad aplikujete a současně ho odstraníte ze zásobníku.

Creative Stashing

There are a few stash variants that may also be helpful. The first option that is quite popular is the --keep-index option to the stash save command. This tells Git to not stash anything that you’ve already staged with the git add command.

This can be really helpful if you’ve made a number of changes but want to only commit some of them and then come back to the rest of the changes at a later time.

$ git status -s
M index.html
 M lib/simplegit.rb

$ git stash --keep-index
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
M index.html

Another common thing you may want to do with stash is to stash the untracked files as well as the tracked ones. By default, git stash will only store files that are already in the index. If you specify --include-untracked or -u, Git will also stash any untracked files you have created.

$ git status -s
M index.html
 M lib/simplegit.rb
?? new-file.txt

$ git stash -u
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
$

Finally, if you specify the --patch flag, Git will not stash everything that is modified but will instead prompt you interactively which of the changes you would like to stash and which you would like to keep in your working directory.

$ git stash --patch
diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index 66d332e..8bb5674 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -16,6 +16,10 @@ class SimpleGit
     return `#{git_cmd} 2>&1`.chomp
    end
   end
+
+  def show(treeish = 'master')
+   command("git show #{treeish}")
+  end

 end
 test
Stash this hunk [y,n,q,a,d,/,e,?]? y

Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file

Vytvoření větve z odkladu

Jestliže odložíte část své práce, necháte ji určitou dobu v zásobníku a budete pokračovat ve větvi, z níž jste práci odložili, můžete mít problémy s opětovnou aplikací odkladu. Pokud se příkaz apply pokusí změnit soubor, který jste mezitím ručně změnili jinak, dojde ke konfliktu při slučování, který budete muset vyřešit. Pokud byste uvítali jednodušší způsob, jak znovu otestovat odložené změny, můžete spustit příkaz git stash branch, který vytvoří novou větev, stáhne do ní revizi, na níž jste se nacházeli při odložení práce, a aplikuje na ni vaši práci. Proběhne-li aplikace úspěšně, Git odklad odstraní:

$ git stash branch testchanges
M	index.html
M	lib/simplegit.rb
Switched to a new branch 'testchanges'
On branch testchanges
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  lib/simplegit.rb

Dropped refs/stash@{0} (29d385a81d163dfd45a452a2ce816487a6b8b014)

Jedná se o příjemný a jednoduchý způsob, jak obnovit odloženou práci a pokračovat na ní v nové větvi.

Cleaning your Working Directory

Finally, you may not want to stash some work or files in your working directory, but simply get rid of them. The git clean command will do this for you.

Some common reasons for this might be to remove cruft that has been generated by merges or external tools or to remove build artifacts in order to run a clean build.

You’ll want to be pretty careful with this command, since it’s designed to remove files from your working directory that are not tracked. If you change your mind, there is often no retrieving the content of those files. A safer option is to run git stash --all to remove everything but save it in a stash.

Assuming you do want to remove cruft files or clean your working directory, you can do so with git clean. To remove all the untracked files in your working directory, you can run git clean -f -d, which removes any files and also any subdirectories that become empty as a result. The -f means force or "really do this".

If you ever want to see what it would do, you can run the command with the -n option, which means “do a dry run and tell me what you would have removed”.

$ git clean -d -n
Would remove test.o
Would remove tmp/

By default, the git clean command will only remove untracked files that are not ignored. Any file that matches a pattern in your .gitignore or other ignore files will not be removed. If you want to remove those files too, such as to remove all .o files generated from a build so you can do a fully clean build, you can add a -x to the clean command.

$ git status -s
 M lib/simplegit.rb
?? build.TMP
?? tmp/

$ git clean -n -d
Would remove build.TMP
Would remove tmp/

$ git clean -n -d -x
Would remove build.TMP
Would remove test.o
Would remove tmp/

If you don’t know what the git clean command is going to do, always run it with a -n first to double check before changing the -n to a -f and doing it for real. The other way you can be careful about the process is to run it with the -i or “interactive” flag.

This will run the clean command in an interactive mode.

$ git clean -x -i
Would remove the following items:
 build.TMP test.o
*** Commands ***
  1: clean        2: filter by pattern  3: select by numbers  4: ask each       5: quit
  6: help
What now>

This way you can step through each file individually or specify patterns for deletion interactively.

scroll-to-top