Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.6 Podstawy Gita - Tagowanie

Tagowanie

Podobnie jak większość systemów kontroli wersji, Git posiada możliwość etykietowania konkretnych, ważnych miejsc w historii. Ogólnie, większość użytkowników korzysta z tej możliwości do zaznaczania ważnych wersji kodu (np. wersja 1.0, itd.). Z tego rozdziału dowiesz się jak wyświetlać dostępne etykiety, jak tworzyć nowe oraz jakie rodzaje tagów rozróżniamy.

Listowanie tagów

Wyświetlanie wszystkich dostępnych tagów w Gitcie jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić git tag:

$ git tag
v0.1
v1.3

Polecenie wyświetla etykiety w porządku alfabetycznym; porządek w jakim się pojawią nie ma jednak faktycznego znaczenia.

Możesz także wyszukiwać etykiety za pomocą wzorca. Na przykład, repozytorium kodu źródłowego Gita zawiera ponad 500 tagów. Jeśli interesuje cię np. wyłącznie seria 1.8.5, możesz ją wyszukać w następujący sposób:

$ git tag -l 'v1.8.5*'
v1.8.5
v1.8.5-rc0
v1.8.5-rc1
v1.8.5-rc2
v1.8.5-rc3
v1.8.5.1
v1.8.5.2
v1.8.5.3
v1.8.5.4
v1.8.5.5

Tworzenie tagów

Git używa 2 głównych rodzajów tagów: lekkich i opisanych. Pierwsze z nich - lekkie - zachowują się mniej więcej tak jak gałąź, która się nie zmienia - jest to tylko wskaźnik do konkretnej rewizji. Z kolei, etykiety opisane są przechowywane jako pełne obiekty w bazie danych Gita. Są one opatrywane sumą kontrolną, zawierają nazwisko osoby etykietującej, jej adres e-mail oraz datę; ponadto, posiadają notkę etykiety, oraz mogą być podpisywane i weryfikowane za pomocą GNU Privacy Guard (GPG). Ogólnie zaleca się aby przy tworzeniu tagów opisanych uwzględniać wszystkie te informacje; a jeżeli potrzebujesz jedynie etykiety tymczasowej albo z innych powodów nie potrzebujesz tych wszystkich danych, możesz po prostu użyć etykiety lekkiej.

Etykiety opisane

Tworzenie etykiety opisanej, jak większość rzeczy w Gitcie, jest proste. Wystarczy podać parametr -a podczas uruchamiania polecenia tag:

$ git tag -a v1.4 -m 'my version 1.4'
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4

Parametr -m określa notkę etykiety, która jest wraz z nią przechowywania. Jeśli nie podasz treści notki dla etykiety opisowej, Git uruchomi twój edytor tekstu gdzie będziesz mógł ją dodać.

Dane etykiety wraz z tagowaną rewizją możesz zobaczyć używając polecenia git show:

$ git show v1.4
tag v1.4
Tagger: Ben Straub <ben@straub.cc>
Date:  Sat May 3 20:19:12 2014 -0700

my version 1.4

commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

Jak widać została wyświetlona informacja o osobie etykietującej, data stworzenia etykiety, oraz notka poprzedzająca informacje o rewizji.

Etykiety lekkie

Innym sposobem na tagowanie rewizji są etykiety lekkie. Jest to w rzeczy samej suma kontrolna rewizji przechowywana w pliku - nie są przechowywane żadne inne, dodatkowe informacje. Aby stworzyć lekką etykietę, nie przekazuj do polecenia tag żadnego z parametrów -a, -s czy -m:

$ git tag v1.4-lw
$ git tag
v0.1
v1.3
v1.4
v1.4-lw
v1.5

Uruchamiając teraz na etykiecie git show nie zobaczysz żadnych dodatkowych informacji. Polecenie wyświetli jedynie:

$ git show v1.4-lw
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

Etykietowanie historii

Możesz także etykietować historyczne rewizje. Załóżmy, że historia zmian wygląda następująco:

$ git log --pretty=oneline
15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6 Merge branch 'experiment'
a6b4c97498bd301d84096da251c98a07c7723e65 beginning write support
0d52aaab4479697da7686c15f77a3d64d9165190 one more thing
6d52a271eda8725415634dd79daabbc4d9b6008e Merge branch 'experiment'
0b7434d86859cc7b8c3d5e1dddfed66ff742fcbc added a commit function
4682c3261057305bdd616e23b64b0857d832627b added a todo file
166ae0c4d3f420721acbb115cc33848dfcc2121a started write support
9fceb02d0ae598e95dc970b74767f19372d61af8 updated rakefile
964f16d36dfccde844893cac5b347e7b3d44abbc commit the todo
8a5cbc430f1a9c3d00faaeffd07798508422908a updated readme

Teraz, załóżmy, że zapomniałeś oznaczyć projektu jako wersja 1.2, do której przeszedł on wraz z rewizją “updated rakefile”. Możesz dodać etykietę już po fakcie. W tym celu wystarczy na końcu polecenia git tag podać sumę kontrolną lub jej część wskazującą na odpowiednią rewizję:

$ git tag -a v1.2 9fceb02

Możesz sprawdzić czy utworzyłeś tag:

$ git tag
v0.1
v1.2
v1.3
v1.4
v1.4-lw
v1.5

$ git show v1.2
tag v1.2
Tagger: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Feb 9 15:32:16 2009 -0800

version 1.2
commit 9fceb02d0ae598e95dc970b74767f19372d61af8
Author: Magnus Chacon <mchacon@gee-mail.com>
Date:  Sun Apr 27 20:43:35 2008 -0700

  updated rakefile
...

Współdzielenie etykiet

Domyślnie, polecenie git push nie przesyła twoich etykiet do zdalnego repozytorium. Będziesz musiał osobno wypchnąć na współdzielony serwer stworzone etykiety. Proces ten jest podobny do współdzielenia gałęzi i polega na uruchomieniu git push origin [nazwa-etykiety].

$ git push origin v1.5
Counting objects: 14, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 2.05 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 14 (delta 3), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:schacon/simplegit.git
 * [new tag]     v1.5 -> v1.5

Jeśli masz mnóstwo tagów, którymi chciałbyś się podzielić z innymi, możesz je wszystkie wypchnąć jednocześnie dodając do git push opcję --tags. W ten sposób zostaną przesłane wszystkie tagi, których nie ma jeszcze na serwerze.

$ git push origin --tags
Counting objects: 1, done.
Writing objects: 100% (1/1), 160 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:schacon/simplegit.git
 * [new tag]     v1.4 -> v1.4
 * [new tag]     v1.4-lw -> v1.4-lw

Jeśli ktokolwiek inny sklonuje lub pobierze zmiany teraz z twojego repozytorium, dostanie także wszystkie twoje etykiety.

Przełączanie tagów

Nie możesz tak naprawdę przełączyć się do tagu, ponieważ nie można ich przemieszczać. Jeżeli chcesz umieścić wersję wyglądającą jak określony tag w swoim katalogu roboczym możesz utworzyć nową gałąź, która na nim bazuje poprzez git checkout -b [branchname] [tagname]:

$ git checkout -b version2 v2.0.0
Switched to a new branch 'version2'

Oczywiście kiedy to zrobisz i zatwierdzisz zmiany gałąź version2 i tag v2.0.0 będą się nieco różnić, ponieważ będzie przesuwała się do przodu wraz z nowymi zmianami, więc bądź ostrożny.

scroll-to-top