Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.1 Podstawy Gita - Pierwsze repozytorium Gita

Jeśli chcesz ograniczyć się do czytania jednego rozdziału, dobrze trafiłeś. Niniejszy rozdział obejmuje wszystkie podstawowe polecenia, które musisz znać, aby wykonać przeważającą część zadań, z którymi przyjdzie ci spędzić czas podczas pracy z Gitem. Po zapoznaniu się z rozdziałem powinieneś umieć samodzielnie tworzyć i konfigurować repozytoria, rozpoczynać i kończyć śledzenie plików, umieszczać zmiany w poczekalni oraz je zatwierdzać. Pokażemy ci także, jak skonfigurować Gita tak, aby ignorował pewne pliki oraz całe ich grupy według zadanego wzorca, szybko i łatwo cofać błędne zmiany, przeglądać historię swojego projektu, podglądać zmiany pomiędzy rewizjami, oraz jak wypychać je na serwer i stamtąd pobierać.

Pierwsze repozytorium Gita

Projekt Gita możesz rozpocząć w dwojaki sposób. Pierwsza metoda używa istniejącego projektu lub katalogu i importuje go do Gita. Druga polega na sklonowaniu istniejącego repozytorium z innego serwera.

Inicjalizacja Gita w istniejącym katalogu

Jeśli chcesz rozpocząć śledzenie zmian w plikach istniejącego projektu, musisz przejść do katalogu projektu i wykonać polecenie

$ git init

To polecenie stworzy nowy podkatalog o nazwie .git, zawierający wszystkie niezbędne pliki — szkielet repozytorium Gita. W tym momencie żadna część twojego projektu nie jest jeszcze śledzona. (Zajrzyj do Rozdziału 9. aby dowiedzieć się, jakie dokładnie pliki są przechowywane w podkatalogu .git, który właśnie utworzyłeś).

Aby rozpocząć kontrolę wersji istniejących plików (w przeciwieństwie do pustego katalogu), najprawdopodobniej powinieneś rozpocząć ich śledzenie i utworzyć początkową rewizję. Możesz tego dokonać kilkoma poleceniami add (dodaj) wybierając pojedyncze pliki, które chcesz śledzić, a następnie zatwierdzając zmiany poleceniem commit:

$ git add *.c
$ git add LICENSE
$ git commit -m 'initial project version'

Za chwilę zobaczymy dokładnie, co wymienione polecenia robią. W tym jednak momencie masz już własne repozytorium Gita, śledzące wybrane pliki i zawierające pierwsze zatwierdzone zmiany (początkową rewizję).

Klonowanie istniejącego repozytorium

Jeżeli chcesz uzyskać kopię istniejącego już repozytorium Gita — na przykład projektu, w którym chciałbyś zacząć się udzielać i wprowadzać własne zmiany — polecenie, którego potrzebujesz to clone. Jeżeli znasz już inne systemy kontroli wersji, jak np. Subversion, zauważysz z pewnością, że w przypadku Gita używane polecenie to clone a nie checkout. Jest to istotne rozróżnienie — Git pobiera kopię niemalże wszystkich danych posiadanych przez serwer. Po wykonaniu polecenia git clone zostanie pobrana każda rewizja, każdego pliku w historii projektu. W praktyce nawet jeśli dysk serwera zostanie uszkodzony, możesz użyć któregokolwiek z dostępnych klonów aby przywrócić serwer do stanu w jakim był w momencie klonowania (możesz utracić pewne hooki skonfigurowane na serwerze i tym podobne, ale wszystkie poddane kontroli wersji pliki będą spójne — zajrzyj do Rozdziału 4. aby poznać więcej szczegółów).

Repozytorium klonujesz używając polecenia git clone [URL]. Na przykład jeśli chcesz sklonować bibliotekę Rubiego do Gita o nazwie Grit, możesz to zrobić wywołując:

$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2

Tworzony jest katalog o nazwie „libgit2”, następnie wewnątrz niego inicjowany jest podkatalog .git, pobierane są wszystkie dane z repozytorium, a kopia robocza przełączona zostaje na ostatnią wersję. Jeśli wejdziesz do świeżo utworzonego katalogu libgit2, zobaczysz wewnątrz pliki projektu, gotowe do użycia i pracy z nimi. Jeśli chcesz sklonować repozytorium do katalogu o nazwie innej niż libgit2, możesz to zrobić podając w wierszu poleceń kolejną opcję:

$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2 mylibgit

Powyższe polecenie robi dokładnie to samo, co poprzednia, ale wszystkie pliki umieszcza w katalogu mylibgit.

Git oferuje do wyboru zestaw różnych protokołów transmisji. Poprzedni przykład używa protokołu git://, ale możesz także spotkać http(s):// lub uzytkownik@serwer:/sciezka.git, używające protokołu SSH. W Rozdziale 4. omówimy wszystkie dostępne możliwości konfiguracji dostępu do repozytorium Gita na serwerze oraz zalety i wady każdej z nich.

scroll-to-top