Git
Chapters ▾ 2nd Edition

10.9 Mechanizmy wewnętrzne w Git - Podsumowanie

Podsumowanie

Powinieneś teraz już dość dobrze wiedzieć co Git robi w tle, oraz w pewnym stopniu, w jaki sposób jest to zaimplementowane. Ten rozdział objął kilka niskopoziomowych komend – typu plumbing, komend które są działają na niższym poziomie i są prostsze niż komendy normalnie dostępne dla użytkownika (porcelain) i opisane w pozostałej części książki. Zrozumienie jak działa Git na niższym poziomie powinno ułatwić zrozumienie dlaczego robi to, co robi, a także napisanie własnych narzędzi i skryptów pomocniczych, które sprawią, że Twój konkretny przepływ pracy będzie dla Ciebie wygodny.

Git jako system plików ukierunkowany na treść jest bardzo potężnym narzędziem, które może robić znacznie więcej niż tylko zadania związane z kontrolą wersji. Mamy nadzieję, że użyjesz tej nowo nabytej wiedzy o wewnętrznych mechanizmach Gita podczas implementacji swojej własnej aplikacji i będziesz czuł się komfortowo podczas używania go w sposób bardziej zaawansowany.

scroll-to-top