Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Pierwsze kroki - Instalacja Git

Instalacja Git

Czas rozpocząć pracę z Git. Pierwszym krokiem jest instalacja. Można ją przeprowadzić na różne sposoby; po pierwsze można zainstalować Git ze źródeł, po drugie - można skorzystać z pakietu binarnego dla konkretnej platformy.

Note

Książka została napisana korzystając z gita w wersji 2.0.0. Większość poleceń, których używamy powinno działać nawet w starszej wersji, lecz niektóre z nich nie muszą lub mogę działać trochę odmiennie. Git ma doskonałą kompatybilność wsteczną, każda wersja po 2.0 powinna działać dobrze.

Instalacja w systemie Linux

Jeśli chcesz zainstalować Git w systemie Linux z wykorzystaniem pakietów binarnych, możesz to zrobić w standardowy sposób przy użyciu narzędzi zarządzania pakietami, specyficznych dla danej dystrybucji. Jeśli korzystasz z Fedory, możesz użyć narzędzia yum:

$ sudo yum install git

Jeśli korzystasz z dystrybucji opartej na Debianie (np. Ubuntu), użyj apt-get:

$ sudo apt-get install git

Wiecej opcji - na stronie git znajdziesz instrukcje instalacji na różnych systemach Unix pod http://git-scm.com/download/linux.

Instalacja na komputerze Mac

Jest kilka sposobów na instalację Gita w systemie Mac. Najłatwiejszym jest instalacja narzędzi tekstowych Xcode. Na Mavericks (10.9) lub nowszej wersji możesz to zrobić uruchamiając git z Terminalu za pierwszym razem. Jeśli nie jest jeszcze zainstalowany, zostaniesz zapytany o jego instalację.

Jeśli chcesz mieć bardziej aktualną wersję możesz dokonać instalacji za pomocą instalatora. Instalator git dla OSX jest dostępny do pobrania na stronie gita http://git-scm.com/download/mac.

Git OS X installer.
Figure 7. Instalator Git dla OSX.

Możesz również zainstalować git jako część GitHub. To narzędzie graficzne ma również opcję instalacji narzędzi tekstowych. Możesz je pobrać z GitHub dla systemu Mac http://mac.github.com.

Instalacja w systemie Windows

W systemie Windows również jest wiele sposobów instalacji gita. Oficjalna wersja jest dostępna do pobrania na stronie Gita. Przejdź do http://git-scm.com/download/win a pobieranie rozpocznie się automatycznie. Zauważ, że ten projekt nosi nazwę Git for Windows (również msysGit), który jest oddzielony od samego Gita; więcej informacji na ten temat pod http://msysgit.github.io/.

Innym łatwym sposobem jest instalacja GitHub dla Windows. Instalator zawiera zarówno interfejs tekstowy jak i graficzny. Równie dobrze działa to z Powershell i daje solidne poświadczenia buforowania oraz ustawienia CRLF. http: Nauczymy się tych rzeczy trochę później, ale wystarczy powiedzieć że jest to to czego chcesz. Możesz pobrać GitHub ze strony http://windows.github.com.

Instalacja ze źródeł

Jeśli masz taką możliwość, korzystne jest zainstalowanie Git ze źródeł, ponieważ w ten sposób dostajesz najnowszą wersję. Każda wersja Git zawiera zwykle użyteczne zmiany w interfejsie, zatem chęć skorzystania z najnowszych funkcji stanowi zwykle najlepszy powód by skompilować samodzielnie własną wersję Git. Jest to istotne także z tego powodu, że wiele dystrybucji Linuksa posiada stare wersje pakietów; zatem jeśli nie korzystasz z najświeższej dystrybucji, albo nie aktualizujesz jej nowszymi pakietami, instalacja ze źródeł to najlepsza metoda.

Aby zainstalować Git, potrzebne są następujące biblioteki: curl, zlib, openssl, expat oraz libiconv. Przykładowo, jeśli korzystasz z systemu, który posiada narzędzie yum (np. Fedora) lub apt-get (np. system oparty na Debianie), możesz skorzystać z następujących poleceń w celu instalacji zależności:

$ sudo yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \
  libz-dev libssl-dev

Aby umożliwić dodawanie dokumentacji w różnych formatach(doc, html, info), potrzebne są dodatkowe zależności:

$ sudo yum install asciidoc xmlto docbook2x
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x

Gdy wszystkie wymagane zależności zostaną zainstalowane, możesz pobrać najnowszą wersję Git ze strony: You can get it via the Kernel.org site, at https://www.kernel.org/pub/software/scm/git, or the mirror on the GitHub web site, at https://github.com/git/git/releases. It’s generally a little clearer what the latest version is on the GitHub page, but the kernel.org page also has release signatures if you want to verify your download.

A następnie skompilować i zainstalować Git:

$ tar -zxf git-2.0.0.tar.gz
$ cd git-2.0.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

Po instalacji masz również możliwość pobrania Git za pomocą samego Git:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
scroll-to-top