Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.7 Gałęzie Gita - Podsumowanie

Podsumowanie

Omówiliśmy podstawy tworzenia gałęzi oraz scalania w Git. Powinieneś już z łatwością tworzyć gałęzie, przełączać się pomiędzy nimi i scalać zawarte w nich zmiany. Powinieneś także umieć współdzielić swoje gałęzie wypychając je na serwer, pracować z innymi w współdzielonych gałęziach oraz zmieniać bazę gałęziom, zanim zostaną udostępnione innym.

scroll-to-top