Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.6 Pierwsze kroki - Wstępna konfiguracja Git

Wstępna konfiguracja Git

Teraz, gdy Git jest już zainstalowany w Twoim systemie, istotne jest wykonanie pewnych czynności konfiguracyjnych. Wystarczy to zrobić raz; konfiguracja będzie obowiązywać także po aktualizacji Git. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie jeszcze raz wykonując odpowiednie polecenia.

Git posiada narzędzie zwane git config, które pozwala odczytać, bądź zmodyfikować zmienne, które kontrolują wszystkie aspekty działania i zachowania Git. Zmienne te mogą być przechowywane w trzech różnych miejscach:

  • plik /etc/gitconfig: Zawiera wartości zmiennych widoczne dla każdego użytkownika w systemie oraz dla każdego z ich repozytoriów. Jeśli dodasz opcję ` --system` do polecenia git config, odczytane bądź zapisane zostaną zmienne z tej właśnie lokalizacji.

  • plik ~/.gitconfig: Lokalizacja specyficzna dla danego użytkownika. Za pomocą opcji --global można uzyskać dostęp do tych właśnie zmiennych.

  • plik konfiguracyjny w katalogu git (tzn. .git/config) bieżącego repozytorium: zawiera konfigurację charakterystyczną dla tego konkretnego repozytorium. Każdy poziom ma priorytet wyższy niż poziom poprzedni, zatem wartości zmiennych z pliku .git/config przesłaniają wartości zmiennych z pliku /etc/gitconfig.

W systemie Windows, Git poszukuje pliku .gitconfig w katalogu %HOME% (C:\Documents and Settings\%USERNAME% w większości przypadków). Sprawdza również istnienie pliku /etc/gitconfig, choć w tym wypadku katalog ten jest katalogiem względnym do katalogu instalacji MSysGit.

Twoja tożsamość

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić po instalacji Git jest ustawienie nazwy użytkownika i adresu e-mail. To ważne, gdyż każdy utworzony commit używa tych informacji i jest z nimi związany:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Jeśli skorzystasz z opcji --global wystarczy, że taka konfiguracja zostanie dokonana jednorazowo. Git skorzysta z niej podczas każdej operacji wykonywanej przez Ciebie w danym systemie. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany tych informacji dla konkretnego projektu, można skorzystać z git config bez opcji --global.

Wiele graficznych narzędzi pomoże Ci jeśli uruchomisz je po raz pierwszy.

Edytor

Teraz, gdy ustaliłeś swą tożsamość, możesz skonfigurować domyślny edytor tekstu, który zostanie uruchomiony, gdy Git będzie wymagał wprowadzenia jakiejś informacji tekstowej. Domyślnie Git skorzysta z domyślnego edytora systemowego, którym zazwyczaj jest Vi lub Vim. Jeśli wolisz korzystać z innego edytora, np. z Emacsa, uruchom następujące polecenie:

$ git config --global core.editor emacs
Warning

Vim i Emacs są popularnymi edytorami często używanymi przez programistów na systemach bazowanych na Unix tak jak Linux czy Mac. Jeśli nie znasz tych edytorów lub pracujesz w systemie Windows być może będziesz musiał znaleźć instrukcję jak skonfigurować swój ulubiony edytor z gitem. Jeśli nie ustawisz żadnego edytora i nie wiesz czym są Vim lub Emacs, wpadniesz w dezorientujący stan kiedy się uruchomią.

Sprawdzanie ustawień

Jeśli chcesz sprawdzić bieżące ustawienia, wykonaj polecenie git config --list. Git wyświetli pełną konfigurację:

$ git config --list
user.name=John Doe
user.email=johndoe@example.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Niektóre zmienne mogą pojawić się wiele razy, ponieważ Git odczytuje konfigurację z różnych plików (choćby z /etc/gitconfig oraz ~/.gitconfig). W takim wypadku Git korzysta z ostatniej wartości dla każdej unikalnej zmiennej, którą znajdzie.

Można również sprawdzić jaka jest rzeczywista wartość zmiennej o konkretnej nazwie za pomocą polecenia git config {zmienna}:

$ git config user.name
John Doe
scroll-to-top