Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.5 Podstawy Gita - Praca ze zdalnym repozytorium

Praca ze zdalnym repozytorium

Aby móc współpracować w jakimkolwiek projekcie opartym na git, musisz nauczyć się zarządzać zdalnymi repozytoriami. Zdalne repozytorium to wersja twojego projektu utrzymywana na serwerze dostępnym poprzez Internet lub inną sieć. Możesz mieć ich kilka, z których każde może być tylko do odczytu lub zarówno odczytu jak i zapisu. Współpraca w grupie zakłada zarządzanie zdalnymi repozytoriami oraz wypychanie zmian na zewnątrz i pobieranie ich w celu współdzielenia pracy/kodu. Zarządzanie zdalnymi repozytoriami obejmuje umiejętność dodawania zdalnych repozytoriów, usuwania ich jeśli nie są dłużej poprawne, zarządzania zdalnymi gałęziami oraz definiowania je jako śledzone lub nie, i inne. Zajmiemy się tym wszystkim w niniejszym rozdziale.

Wyświetlanie zdalnych repozytoriów

Aby zobaczyć obecnie skonfigurowane serwery możesz uruchomić polecenie git remote. Pokazuje ono skrócone nazwy wszystkich określonych przez ciebie serwerów. Jeśli sklonowałeś swoje repozytorium, powinieneś przynajmniej zobaczyć origin (źródło) - nazwa domyślna którą Git nadaje serwerowi z którego klonujesz projekt:

$ git clone https://github.com/schacon/ticgit
Cloning into 'ticgit'...
remote: Reusing existing pack: 1857, done.
remote: Total 1857 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (1857/1857), 374.35 KiB | 268.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (772/772), done.
Checking connectivity... done.
$ cd ticgit
$ git remote
origin

Dodanie parametru -v spowoduje dodatkowo wyświetlenie przypisanego do skrótu, pełnego, zapamiętanego przez Gita, adresu URL:

$ git remote -v
origin	https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin	https://github.com/schacon/ticgit (push)

Jeśli posiadasz więcej niż jedno zdalne repozytorium polecenie wyświetli je wszystkie. Na przykład, kilka zdalnych repozytoriów dla kilku współpracowników może wyglądać tak.

$ cd grit
$ git remote -v
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (fetch)
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (push)
cho45   https://github.com/cho45/grit (fetch)
cho45   https://github.com/cho45/grit (push)
defunkt  https://github.com/defunkt/grit (fetch)
defunkt  https://github.com/defunkt/grit (push)
koke   git://github.com/koke/grit.git (fetch)
koke   git://github.com/koke/grit.git (push)
origin  git@github.com:mojombo/grit.git (fetch)
origin  git@github.com:mojombo/grit.git (push)

Oznacza to, że możesz szybko i łatwo pobrać zmiany z każdego z nich. Dodatkowo możemy mieć prawo do wysyłania(push) do jednego lub wielu z nich, jednak nie omawiamy tego w tej chwili.

Zauważ, że repozytoria te korzystają z różnych protokołów. W szczegółach zajmiemy się tym tematem w rozdziale Uruchomienie Git na serwerze.

Dodawanie zdalnych repozytoriów

W poprzednich sekcjach jedynie wspomniałem o dodawaniu zdalnych repozytoriów, teraz pokażę jak to zrobić to samemu. Aby dodać zdalne repozytorium jako skrót, do którego z łatwością będziesz się mógł odnosić w przyszłości, uruchom polecenie git remote add [skrót] [url]:

$ git remote
origin
$ git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
$ git remote -v
origin	https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin	https://github.com/schacon/ticgit (push)
pb	https://github.com/paulboone/ticgit (fetch)
pb	https://github.com/paulboone/ticgit (push)

Teraz możesz używać nazwy pb zamiast całego adresu URL. Na przykład, jeżeli chcesz pobrać wszystkie informacje, które posiada Paul, a których ty jeszcze nie masz, możesz uruchomić polecenie git fetch pb:

$ git fetch pb
remote: Counting objects: 43, done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 43 (delta 10), reused 31 (delta 5)
Unpacking objects: 100% (43/43), done.
From https://github.com/paulboone/ticgit
 * [new branch]   master   -> pb/master
 * [new branch]   ticgit   -> pb/ticgit

Główna gałąź (master) Paula jest dostępna lokalnie jako pb/master - możesz scalić ją do którejś z własnych gałęzi lub, jeśli chcesz, jedynie ją przejrzeć przełączając się do lokalnej gałęzi. (Czym są gałęzie i jak ich używać omwawiamy w Gałęzie Gita).

Pobieranie i łączenie zmian ze zdalnych repozytoriów

Jak przed chwilą zobaczyłeś aby uzyskać dane ze zdalnego projektu wystarczy uruchomić:

$ git fetch [remote-name]

Polecenie to sięga do zdalnego projektu i pobiera z niego wszystkie dane, których jeszcze nie masz. Po tej operacji, powinieneś mieć już odnośniki do wszystkich zdalnych gałęzi, które możesz teraz scalić z własnymi plikami lub sprawdzić ich zawartość.

Po sklonowaniu repozytorium automatycznie zostanie dodany skrót o nazwie origin wskazujący na oryginalną lokalizację. Tak więc, git fetch origin pobierze każdą nową pracę jaka została wypchnięta na oryginalny serwer od momentu sklonowania go przez ciebie (lub ostatniego pobrania zmian). Warto zauważyć, że polecenie fetch pobiera dane do lokalnego repozytorium - nie scala jednak automatycznie zmian z żadnym z twoich plików roboczych jak i w żaden inny sposób tych plików nie modyfikuje. Musisz scalić wszystkie zmiany ręcznie, kiedy będziesz już do tego gotowy.

Jeśli twoja gałąź lokalna jest ustawiona tak, żeby śledzić zdalną gałąź (więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnej sekcji, Gałęzie Gita), wystarczy użyć polecenia git pull, żeby automatycznie pobrać dane (fetch) i je scalić (merge) z lokalnymi plikami. Może być to dla ciebie wygodniejsze; domyślnie, polecenie git clone ustawia twoją lokalną gałąź główną master tak aby śledziła zmiany w zdalnej gałęzi master na serwerze z którego sklonowałeś repozytorium (zakładając, że zdalne repozytorium posiada gałąź master). Uruchomienie git pull, ogólnie mówiąc, pobiera dane z serwera na bazie którego oryginalnie stworzyłeś swoje repozytorium i próbuje automatycznie scalić zmiany z kodem roboczym nad którym aktualnie, lokalnie pracujesz.

Wysyłanie zmian do repozytoriów zdalnych

Jeśli doszedłeś z projektem do tego przyjemnego momentu, kiedy możesz i chcesz już podzielić się swoją pracą z innymi, wystarczy, że wypchniesz swoje zmiany na zewnątrz. Służące do tego polecenie jest proste git push [nazwa-zdalnego-repo] [nazwa-gałęzi]. Jeśli chcesz wypchnąć gałąź główną master na oryginalny serwer źródłowy origin (ponownie, klonowanie ustawia obie te nazwy - master i origin - domyślnie i automatycznie), możesz uruchomić następujące polecenie:

$ git push origin master

Polecenie zadziała tylko jeśli sklonowałeś repozytorium z serwera do którego masz prawo zapisu oraz jeśli nikt inny w międzyczasie nie wypchnął własnych zmian. Jeśli zarówno ty jak i inna osoba sklonowały dane w tym samym czasie, po czym ta druga osoba wypchnęła własne zmiany, a następnie ty próbujesz zrobić to samo z własnymi modyfikacjami, twoja próba zostanie od razu odrzucona(rejected). Będziesz musiał najpierw zespolić (pobrać i scalić) najnowsze zmiany ze zdalnego repozytorium zanim będziesz mógł wypchnąć własne. Więcej szczegółów na temat wypychania zmian dowiesz się z Gałęzie Gita.

Przegląd zdalnych repozytoriów

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o konkretnym zdalnym repozytorium, użyj polecenia git remote show [nazwa-zdalnego-repo]. Uruchamiając je z konkretnym skrótem, jak np. origin, zobaczysz mniej więcej coś takiego:

$ git remote show origin
* remote origin
 Fetch URL: https://github.com/schacon/ticgit
 Push URL: https://github.com/schacon/ticgit
 HEAD branch: master
 Remote branches:
  master                tracked
  dev-branch              tracked
 Local branch configured for 'git pull':
  master merges with remote master
 Local ref configured for 'git push':
  master pushes to master (up to date)

Informacja zawiera adres URL zdalnego repozytorium oraz informacje o śledzonej gałęzi. Polecenie mówi także, że jeśli znajdujesz się w gałęzi master i uruchomisz polecenie git pull, zmiany ze zdalnego repozytorium zaraz po pobraniu automatycznie zostaną scalone z gałęzią master w twoim, lokalnym repozytorium. Polecenie listuje także wszystkie pobrane zdalne odnośniki.

Poniżej znajdziesz prosty przykład na który, pewnie w nieco innej wersji, ale sam się wkrótce natkniesz. Używając intensywnie Gita, możesz zobaczyć znacznie więcej informacji w wyniku działania polecenia git remote show:

$ git remote show origin
* remote origin
 URL: https://github.com/my-org/complex-project
 Fetch URL: https://github.com/my-org/complex-project
 Push URL: https://github.com/my-org/complex-project
 HEAD branch: master
 Remote branches:
  master              tracked
  dev-branch            tracked
  markdown-strip          tracked
  issue-43             new (next fetch will store in remotes/origin)
  issue-45             new (next fetch will store in remotes/origin)
  refs/remotes/origin/issue-11   stale (use 'git remote prune' to remove)
 Local branches configured for 'git pull':
  dev-branch merges with remote dev-branch
  master   merges with remote master
 Local refs configured for 'git push':
  dev-branch           pushes to dev-branch           (up to date)
  markdown-strip         pushes to markdown-strip         (up to date)
  master             pushes to master             (up to date)

Przywołane polecenie pokazuje która gałąź zostanie automatycznie wypchnięta po uruchomieniu git push na poszczególnych gałęziach. Zobaczysz także, których zdalnych gałęzi z serwera jeszcze nie posiadasz, które z nich już masz ale z kolei nie ma ich już na serwerze oraz gałęzie, które zostaną automatycznie scalone po uruchomieniu git pull.

Usuwanie i zmiana nazwy zdalnych repozytoriów

Aby zmienić nazwę odnośnika, czyli skrótu przypisanego do repozytorium, w nowszych wersjach Gita możesz uruchomić git remote rename. Na przykład, aby zmienić nazwę pb na paul, wystarczy, że uruchomisz polecenie git remote rename w poniższy sposób:

$ git remote rename pb paul
$ git remote
origin
paul

Warto wspomnieć, że polecenie zmienia także nazwy zdalnych gałęzi. To co do tej pory było określane jako pb/master od teraz powinno być adresowane jako paul/master.

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć odnośnik - przeniosłeś serwer czy dłużej nie korzystasz z konkretnego mirror-a, albo współpracownik nie udziela się już dłużej w projekcie - możesz skorzystać z git remote rm:

$ git remote rm paul
$ git remote
origin
scroll-to-top