Git
Chapters ▾ 2nd Edition

7.3 Narzędzia Gita - Schowek i czyszczenie

Schowek i czyszczenie

Często, gdy pracujesz nad jakąś częścią swojego projektu i są w nim wprowadzone zmiany, chciałbyś przełączyć się na inną gałąź, aby popracować nad inną funkcjonalnością. Problem w tym, że nie chcesz commitować zmian które są tylko częściowo wprowadzone, tylko po to abyś mógł do nich wrócić później. Rozwiązaniem tego problemu jest komenda git stash.

Podczas dodawania do schowka, pobrane zostaną zmiany które są w obecnym katalogu – czyli pliki które są śledzone i zostały zmodyfikowane oraz dodane do przechowalni – i zapisane zostaną w nim, tak aby mogły być ponownie użyte w dowolnym momencie.

Zapisywanie Twojej pracy w schowku

W celu zaprezentowania jak to działa, w projekcie nad którym obecnie pracujesz, wprowadzisz zmiany w kilku plikach i dodasz jeden z nich do przechowalni. Jeżeli uruchomisz komendę git status, zobaczysz następujący wynik:

$ git status
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  index.html

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  lib/simplegit.rb

Teraz chcesz zmienić gałęzie, ale nie chcesz commitować tego nad czym pracowałeś do tej pory, więc dodasz te zmiany do przechowalni. Aby zapisać je w przechowalni, uruchom git stash lub git stash save:

$ git stash
Saved working directory and index state \
 "WIP on master: 049d078 added the index file"
HEAD is now at 049d078 added the index file
(To restore them type "git stash apply")

Twój katalog roboczy jest teraz w stanie niezmienionym:

$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean

W tej chwili, możesz bez problemu przejść na inną gałąź i rozpocząć pracę nad innymi zmianami; Twoje poprzednie modyfikacje zapisane są w przechowalni. Aby zobaczyć listę zapisanych zmian w przechowalni, użyj komendy git stash list:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log

W powyższym przykładzie, dwie poprzednie zmiany również zostały zapisane, masz więc dostęp do łącznie trzech. Możesz ponownie nałożyć tą którą ostatnio stworzyłeś, przy użyciu komendy widocznej w tekście pomocy do komendy stash, tj. git stash apply. Jeżeli chcesz nałożyć jedną ze starszych zmian, wskazujesz ją poprzez nazwę w taki sposób: git stash apply stash@{2}. Jeżeli nie podasz nazwy, Git założy najnowszą i spróbuje ją zintegrować:

$ git stash apply
# On branch master
# Changed but not updated:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  index.html
#   modified:  lib/simplegit.rb
#

Możesz zauważyć, że Git zmodyfikował pliki które nie były zatwierdzone w czasie zapisywania w schowku. W tej sytuacji, miałeś niezmodyfikowany katalog roboczy, w chwili, gdy próbowałeś zaaplikować zmiany ze schowka na tą samą gałąź na której je stworzyłeś; jednak nie musisz mieć niezmodyfikowanego katalogu, ani nie musisz pracować na tej samej gałęzi, aby poprawnie zaaplikować zmiany ze schowka. Możesz zapisać w ten sposób zmiany w jednej gałęzi, zmienić gałąź na inną i spróbować nałożyć je. Możesz również mieć wprowadzone zmiany i zmodyfikowane pliki w czasie, gdy będziesz próbował nałożyć zmiany – Git pozwoli Ci na rozwiązanie ewentualnych konfliktów, jeżeli zmiany nie będą mogły się czysto połączyć.

Zmiany na Twoich plikach zostały ponownie nałożone, ale plik który poprzednio był w przechowalni, teraz nie jest. Aby go dodać, musisz uruchomić git stash apply z parametrem --index, w celu ponownego dodania zmian do przechowalni. Jeżeli uruchomiłeś ją, otrzymasz w wyniku oryginalny stan:

$ git stash apply --index
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:  index.html
#
# Changed but not updated:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  lib/simplegit.rb
#

Opcja apply próbuje tylko zintegrować zapisane zmiany – będziesz nadal miał je na liście zmian w schowku. Aby je usunąć, uruchom git stash drop z nazwą zmiany którą chcesz usunąć:

$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file
stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size"
stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log
$ git stash drop stash@{0}
Dropped stash@{0} (364e91f3f268f0900bc3ee613f9f733e82aaed43)

Możesz również uruchomić git stash pop, aby nałożyć ostatnio zapisane zmiany ze schowka, a następnie usunąć je z listy zmian.

Creative Stashing

There are a few stash variants that may also be helpful. The first option that is quite popular is the --keep-index option to the stash save command. This tells Git to not stash anything that you’ve already staged with the git add command.

This can be really helpful if you’ve made a number of changes but want to only commit some of them and then come back to the rest of the changes at a later time.

$ git status -s
M index.html
 M lib/simplegit.rb

$ git stash --keep-index
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
M index.html

Another common thing you may want to do with stash is to stash the untracked files as well as the tracked ones. By default, git stash will only store files that are already in the index. If you specify --include-untracked or -u, Git will also stash any untracked files you have created.

$ git status -s
M index.html
 M lib/simplegit.rb
?? new-file.txt

$ git stash -u
Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file
HEAD is now at 1b65b17 added the index file

$ git status -s
$

Finally, if you specify the --patch flag, Git will not stash everything that is modified but will instead prompt you interactively which of the changes you would like to stash and which you would like to keep in your working directory.

$ git stash --patch
diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index 66d332e..8bb5674 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -16,6 +16,10 @@ class SimpleGit
     return `#{git_cmd} 2>&1`.chomp
    end
   end
+
+  def show(treeish = 'master')
+   command("git show #{treeish}")
+  end

 end
 test
Stash this hunk [y,n,q,a,d,/,e,?]? y

Saved working directory and index state WIP on master: 1b65b17 added the index file

Tworzenie gałęzi ze schowka

Jeżeli zapiszesz w schowku zmiany, zostawisz je na jakiś czas i będziesz kontynuował pracę na tej samej gałęzi, możesz napotkać problem z ich ponownym nałożeniem. Jeżeli nakładane zmiany, będą dotyczyły plików które zdążyłeś zmienić dojdzie do konfliktu, który będziesz musiał ręcznie rozwiązać. Jeżeli chcesz poznać łatwiejszy sposób na sprawdzenie zmian ze schowka, uruchom git stash branch, komenda ta stworzy nową gałąź, pobierze ostatnią wersję plików, nałoży zmiany ze schowka, oraz usunie zapisany schowek jeżeli wszystko odbędzie się bez problemów:

$ git stash branch testchanges
Switched to a new branch "testchanges"
# On branch testchanges
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:  index.html
#
# Changed but not updated:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#   modified:  lib/simplegit.rb
#
Dropped refs/stash@{0} (f0dfc4d5dc332d1cee34a634182e168c4efc3359)

Jest to bardzo pomocny skrót do odzyskiwania zapisanych w schowku zmian i kontynuowania pracy w nowej gałęzi.

Cleaning your Working Directory

Finally, you may not want to stash some work or files in your working directory, but simply get rid of them. The git clean command will do this for you.

Some common reasons for this might be to remove cruft that has been generated by merges or external tools or to remove build artifacts in order to run a clean build.

You’ll want to be pretty careful with this command, since it’s designed to remove files from your working directory that are not tracked. If you change your mind, there is often no retrieving the content of those files. A safer option is to run git stash --all to remove everything but save it in a stash.

Assuming you do want to remove cruft files or clean your working directory, you can do so with git clean. To remove all the untracked files in your working directory, you can run git clean -f -d, which removes any files and also any subdirectories that become empty as a result. The -f means force or "really do this".

If you ever want to see what it would do, you can run the command with the -n option, which means “do a dry run and tell me what you would have removed”.

$ git clean -d -n
Would remove test.o
Would remove tmp/

By default, the git clean command will only remove untracked files that are not ignored. Any file that matches a pattern in your .gitignore or other ignore files will not be removed. If you want to remove those files too, such as to remove all .o files generated from a build so you can do a fully clean build, you can add a -x to the clean command.

$ git status -s
 M lib/simplegit.rb
?? build.TMP
?? tmp/

$ git clean -n -d
Would remove build.TMP
Would remove tmp/

$ git clean -n -d -x
Would remove build.TMP
Would remove test.o
Would remove tmp/

If you don’t know what the git clean command is going to do, always run it with a -n first to double check before changing the -n to a -f and doing it for real. The other way you can be careful about the process is to run it with the -i or “interactive” flag.

This will run the clean command in an interactive mode.

$ git clean -x -i
Would remove the following items:
 build.TMP test.o
*** Commands ***
  1: clean        2: filter by pattern  3: select by numbers  4: ask each       5: quit
  6: help
What now>

This way you can step through each file individually or specify patterns for deletion interactively.

scroll-to-top