Git
Chapters ▾ 2nd Edition

3.1 Gałęzie Gita - Czym jest gałąź

Prawie każdy system kontroli wersji posiada wsparcie dla gałęzi. Rozgałęzienie oznacza odbicie od głównego pnia linii rozwoju i kontynuację pracy bez wprowadzania tam bałaganu. W wielu narzędziach kontroli wersji jest to proces dość kosztowny, często wymagający utworzenia nowej kopii katalogu z kodem, co w przypadku dużych projektów może zająć sporo czasu.

Niektórzy uważają model gałęzi Gita za jego „killer feature” i z całą pewnością wyróżnia go spośród innych narzędzi tego typu. Co w nim specjalnego? Sposób, w jaki Git obsługuje gałęzie, jest niesamowicie lekki, przez co tworzenie nowych gałęzi jest niemalże natychmiastowe, a przełączanie się pomiędzy nimi trwa niewiele dłużej. W odróżnieniu od wielu innych systemów, Git zachęca do częstego rozgałęziania i scalania projektu, nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Zrozumienie i opanowanie tego wyjątkowego i potężnego mechanizmu może dosłownie zmienić sposób, w jaki pracujesz.

Czym jest gałąź

Żeby naprawdę zrozumieć sposób, w jaki Git obsługuje gałęzie, trzeba cofnąć się o krok i przyjrzeć temu, w jaki sposób Git przechowuje dane.

Jak może pamiętasz z rozdziału Pierwsze kroki, Git nie przechowuje danych jako serii zmian i różnic, ale jako zestaw migawek.

Kiedy zatwierdzasz zmiany w Gicie, ten zapisuje obiekt zmian (commit), który z kolei zawiera wskaźnik na migawkę zawartości, która w danej chwili znajduje się w poczekalni, metadane autora i opisu oraz zero lub więcej wskaźników na zmiany, które były bezpośrednimi rodzicami zmiany właśnie zatwierdzanej: brak rodziców w przypadku pierwszej, jeden w przypadku zwykłej, oraz kilka w przypadku zmiany powstałej wskutek scalenia dwóch lub więcej gałęzi.

Aby lepiej to zobrazować, załóżmy, że posiadasz katalog zawierający trzy pliki, które umieszczasz w poczekalni, a następnie zatwierdzasz zmiany. Umieszczenie w poczekalni plików powoduje wyliczenie sumy kontrolnej każdego z nich (skrótu SHA-1 wspomnianego w rozdziale Pierwsze kroki), zapisanie wersji plików w repozytorium (Git nazywa je blobami) i dodanie sumy kontrolnej do poczekalni:

$ git add README test.rb LICENSE
$ git commit -m 'initial commit of my project'

Kiedy zatwierdzasz zmiany przez uruchomienie polecenia git commit, Git liczy sumę kontrolną każdego podkatalogu (w tym wypadku tylko głównego katalogu projektu) i zapisuje te trzy obiekty w repozytorium. Następnie tworzy obiekt zestawu zmian (commit), zawierający metadane oraz wskaźnik na główne drzewo projektu, co w razie potrzeby umożliwi odtworzenie całej migawki.

Teraz repozytorium Gita zawiera już 5 obiektów: jeden blob dla zawartości każdego z trzech plików, jedno drzewo opisujące zawartość katalogu i określające, które pliki przechowywane są w których blobach, oraz jeden zestaw zmian ze wskaźnikiem na owo drzewo i wszystkimi metadanymi.

A commit and its tree.
Figure 9. Zmiany i ich drzewo

Jeżeli dodasz kilka zmian i zatwierdzisz je ponownie, kolejny commit będzie zawierał wskaźnik do commita poprzedniego.

Commits and their parents.
Figure 10. Zmiany i ich rodzice

Gałąź w Gicie jest po prostu lekkim, przesuwalnym wskaźnikiem na któryś z owych zestawów zmian. Domyślna nazwa gałęzi Gita to master. Kiedy zatwierdzasz pierwsze zmiany, otrzymujesz gałąź master, która wskazuje na ostatni zatwierdzony przez Ciebie zestaw. Z każdym zatwierdzeniem automatycznie przesuwa się ona do przodu.

Uwaga

Gałąź “master” nie jest specjalną gałęzią. Jest dokładnie taka sama jak pozostałe. Jedynym powodem dla którego każde repozytorium ją posiada jest to, że polecenie git init domyślnie tworzy ją i większość ludzi nie przejmuje się tym by to zmieniać.

A branch and its commit history.
Figure 11. Gałąź i jej historia zmian

Tworzenie nowej gałęzi

Co się stanie, jeśli utworzysz nową gałąź? Cóż, utworzony zostanie nowy wskaźnik, który następnie będziesz mógł przesuwać. Powiedzmy, że tworzysz nową gałąź o nazwie testing. Zrobisz to za pomocą polecenia git branch::

$ git branch testing

Polecenie to tworzy nowy wskaźnik na ten sam zestaw zmian, w którym aktualnie się znajdujesz.

Two branches pointing into the same series of commits.
Figure 12. Dwie gałęzie wskazują na ten sam zestaw zmian

Skąd Git wie, na której gałęzi się aktualnie znajdujesz? Utrzymuje on specjalny wskaźnik o nazwie HEAD. Istotnym jest, że bardzo różni się on od koncepcji HEADa znanej z innych systemów kontroli wersji, do jakich mogłeś się już przyzwyczaić, na przykład Subversion czy CVS. W Gicie jest to wskaźnik na lokalną gałąź, na której właśnie się znajdujesz. W tym wypadku, wciąż jesteś na gałęzi master. Polecenie git branch utworzyło jedynie nową gałąź, ale nie przełączyło cię na nią.

HEAD pointing to a branch.
Figure 13. HEAD wskazuje na gałąź, na której się znajdujesz.

Możesz z łatwością to sprawdzić wywołując polecenie git log które pokaże Ci gdzie znajdują się wskazniki. Ta opcja to --decorate.

You can easily see this by running a simple git log command that shows you where the branch pointers are pointing. This option is called --decorate.

$ git log --oneline --decorate
f30ab (HEAD, master, testing) add feature #32 - ability to add new
34ac2 fixed bug #1328 - stack overflow under certain conditions
98ca9 initial commit of my project

Widzisz, że gałęzie “master” i “testing” znajdują się zaraz obok commitu f30ab.

Przełączanie gałęzi

Aby przełączyć się na istniejącą gałąź, używasz polecenia git checkout. Przełączmy się zatem do nowo utworzonej gałęzi testing:

$ git checkout testing

HEAD zostaje zmieniony tak, by wskazywać na gałąź testing.

HEAD points to the current branch.
Figure 14. HEAD wskazuje na bierzącą gałąź

Jakie ma to znaczenie? Zatwierdźmy nowe zmiany:

$ vim test.rb
$ git commit -a -m 'made a change'
The HEAD branch moves forward when a commit is made.
Figure 15. Gałąź wskazywana przez HEAD przesuwa się naprzód po każdym zatwierdzeniu zmian.

To interesujące, bo teraz Twoja gałąź testing przesunęła się do przodu, jednak gałąź master ciągle wskazuje ten sam zestaw zmian, co w momencie użycia git checkout do zmiany aktywnej gałęzi. Przełączmy się zatem z powrotem na gałąź master:

$ git checkout master
HEAD moves when you checkout.
Figure 16. HEAD moves when you checkout

Polecenie dokonało dwóch rzeczy. Przesunęło wskaźnik HEAD z powrotem na gałąź master i przywróciło pliki w katalogu roboczym do stanu z migawki, na którą wskazuje master. Oznacza to również, że zmiany, które od tej pory wprowadzisz, będą rozwidlały się od starszej wersji projektu. W gruncie rzeczy cofa to tymczasowo pracę, jaką wykonałeś na gałęzi testing, byś mógł z dalszymi zmianami pójść w innym kierunku.

Uwaga
Przełączanie gałęzi zmienia pliki w katalogu roboczym

Ważne jest to, że kiedy przełączasz gałąź w Git, pliki zmieniają się w twoim katalogu roboczym. Jeśli przełączysz się na starszą gałąź twój katalog roboczy zostanie cofnięty tak aby wyglądał jak w chwili zatwierdzenia ostatniej zmiany na tej gałęzi. Jeśli git nie może zrobić tego gładko, to nie pozwoli ci na przełączenie.

Wykonajmy teraz kilka zmian i zatwierdźmy je:

$ vim test.rb
$ git commit -a -m 'made other changes'

Teraz historia Twojego projektu została rozszczepiona (zobacz Rozwidlona historia gałęzi). Stworzyłeś i przełączyłeś się na gałąź, wykonałeś na niej pracę, a następnie powróciłeś na gałąź główną i wykonałeś inną pracę. Oba zestawy zmian są od siebie odizolowane w odrębnych gałęziach: możesz przełączać się pomiędzy nimi oraz scalić je razem, kiedy będziesz na to gotowy. A wszystko to wykonałeś za pomocą prostych poleceń branch i checkout i commit.

Divergent history.
Figure 17. Rozwidlona historia gałęzi

Możesz również zobaczyć to w prosty sposób z poleceniem git log. Wywołując git log --oneline --decorate --graph --all uzyskasz historię twoich zmian, pokazując gdzie znajdują się wskaźniki gałęzi i jak twoja historia została rozwidlona.

$ git log --oneline --decorate --graph --all
* c2b9e (HEAD, master) made other changes
| * 87ab2 (testing) made a change
|/
* f30ab add feature #32 - ability to add new formats to the
* 34ac2 fixed bug #1328 - stack overflow under certain conditions
* 98ca9 initial commit of my project

Ponieważ gałęzie w Gicie są tak naprawdę prostymi plikami, zawierającymi 40 znaków sumy kontrolnej SHA-1 zestawu zmian, na który wskazują, są one bardzo tanie w tworzeniu i usuwaniu. Stworzenie nowej gałęzi zajmuje dokładnie tyle czasu, co zapisanie 41 bajtów w pliku (40 znaków + znak nowej linii).

Wyraźnie kontrastuje to ze sposobem, w jaki gałęzie obsługuje większość narzędzi do kontroli wersji, gdzie z reguły w grę wchodzi kopiowanie wszystkich plików projektu do osobnego katalogu. Może to trwać kilkanaście sekund czy nawet minut, w zależności od rozmiarów projektu, podczas gdy w Gicie jest zawsze natychmiastowe. Co więcej, ponieważ wraz z każdym zestawem zmian zapamiętujemy jego rodziców, odnalezienie wspólnej bazy przed scaleniem jest automatycznie wykonywane za nas i samo w sobie jest niezwykle proste. Możliwości te pomagają zachęcić deweloperów do częstego tworzenia i wykorzystywania gałęzi.

Zobaczmy, dlaczego ty też powinieneś.

scroll-to-top