Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.12 Приложение C: Git команди - Plumbing команди

Plumbing команди

В книгата използвахме и доста на брой команди от по-ниско ниво, plumbing командите.

Първата такава беше ls-remote в Pull Request референции, за разглеждане на raw референциите на сървъра.

Използвахме ls-files в Ръчно повторно сливане на файлове, Rerere и Индексът за да видим как изглежда индексната област в по-суров вид.

Споменахме rev-parse в Референции към клонове. С нея видяхме как да превърнем всеки стринг в SHA-1 хеш на Git обект.

Повечето low level plumbing команди са в Git на ниско ниво, цялата глава е малко или много посветена на тях. В останалите части на книгата умишлено се старахме да не ги използваме.

scroll-to-top