Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.5 Начало - Инсталиране на Git

Инсталиране на Git

Преди да започнете да ползвате Git, трябва да го инсталирате на компютъра си. Дори ако вече е инсталиран, добра идея е да обновите до последната версия. Инсталацията става като пакет, чрез друг инсталатор или чрез компилиране на изходния код.

Забележка

Тази книга е написана за Git версия 2. Понеже Git е достатъчно добър в поддържането на обратната съвместимост, всяка актуална версия би трябвало да работи добре. Въпреки че повечето команди трябва да работят дори в много стари версии на Git, някои от тях може да работят с леки разлики, ако вашата версия е по-стара.

Инсталация в Linux

Ако искате да инсталирате основните Git инструменти под Linux с binary инсталатор, в общия случай това е лесно с пакетните инструменти на вашата дистибуция. Например под Fedora (или всяка друга подобна, RPM-базирана дистрибуция като RHEL или CentOS), можете да ползвате dnf:

$ sudo dnf install git-all

Ако предпочитате Debian-базирана дистрибуция като Ubuntu, опитайте с apt:

$ sudo apt install git-all

За повече подробности и опции касаещи инсталацията в Linux, вижте сайта на Git: https://git-scm.com/download/linux.

Инсталация в macOS

Има няколко начина за инсталиране на Git в Mac. Може би най-лесният е да инсталирате Xcode Command Line Tools. Под Mavericks (10.9) и по-новите версии, можете да направите това просто като опитате да изпълните команда 'git' в терминала първия път.

$ git --version

Ако не сте го инсталирали вече, системата ще ви предложи да го направите.

Ако желаете по-актуална версия, можете да я инсталирате и през binary инсталатор. OSX Git инсталатор за MacOS се поддържа и може да се изтегли от https://git-scm.com/download/mac.

Git macOS installer
Фигура 7. Git macOS Installer

Инсталация в Windows

И тук има няколко опции да инсталирате Git. Официалната версия е налична за сваляне от сайта на Git. Отворете https://git-scm.com/download/win и изтеглянето ще започне автоматично. Имайте предвид, че това е проект наречен Git for Windows, който е отделен от самия Git, за повече информация за него, посетете https://gitforwindows.org.

Ако искате автоматизирана инсталация, можете да използвате Git Chocolatey package. Chocolatey пакетът се поддържа от общност доброволци.

Инсталация от сорс-код

Някои хора предпочитат да инсталират Git от изходния код, защото по този начин получават възможно най-актуалната версия. Бинарните инсталатори обикновено са за една идея по-стари версии, макар че това не е толкова важно, защото Git е много съвместим.

Ако искате да инсталирате Git от изходен код, ще се нуждатете от библиотеките autotools, curl, zlib, openssl, expat, и libiconv, понеже Git зависи от тях. За Fedora или Debian-базирана дистрибуция, изпълнете долните команди съответно, така че да се сдобиете с минималните изисквания за компилация и инсталиране на Git:

$ sudo dnf install dh-autoreconf curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel
$ sudo apt-get install dh-autoreconf libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev \
  gettext libz-dev libssl-dev

За да можете да добавите документацията в различни формати (doc, html, info), са необходими допълнителните зависимости отдолу:

$ sudo dnf install asciidoc xmlto docbook2X
$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x
Забележка

Потребителите на RHEL и RHEL деривати като CentOS и Scientific Linux трябва да разрешат EPEL хранилището за да изтеглят пакета docbook2X.

Ако използвате Debian-базирана дистрибуция (Debian/Ubuntu/Ubuntu-варианти), ще се нуждаете също и от пакета install-info:

$ sudo apt-get install install-info

Ако използвате RPM дистрибуция (Fedora/RHEL/RHEL-деривати), ще ви трябва пакета getopt (който е наличен по подразбиране в Debian-базираните дистрибуции):

$ sudo dnf install getopt

Освен това, ако ползвате Fedora/RHEL/RHEL-деривати, трябва да изпълните това:

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

поради различия в имената на двоичните файлове.

След като се уверите, че имате инсталирани всички зависимости, продължавате напред и изтегляте най-новия архив с изходен код на Git. Това може да стане от няколко места - сайта Kernel.org на адрес https://www.kernel.org/pub/software/scm/git, или от хранилището в GitHub - https://github.com/git/git/releases. Обикновено страницата в GitHub би следвало да е по-актуална, но и Kernel.org също разполага с контролни сигнатури, ако желаете да проверите какво сте изтеглили.

Следва компилация и инсталиране:

$ tar -zxf git-2.8.0.tar.gz
$ cd git-2.8.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

След като направите това, можете да изтеглите Git от самия Git, за обновявания:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
scroll-to-top