Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.8 Приложение A: Git в други среди - Git в PowerShell

Git в PowerShell

Стандартният команден терминал в Windows (cmd.exe) не е особено подходящ за комфортна работа с Git, но ако използвате PowerShell, тогава нещата са други. Това също работи ако използвате PowerShell Core на друга платформа, например Linux или macOS. Пакетът posh-git (https://github.com/dahlbyk/posh-git) осигурява мощна tab-completion функционалност, както и подобрен промпт за вашите хранилища. Изглежда така:

PowerShell с Posh-git
Фигура 160. PowerShell с Posh-git

Инсталация

Изисквания (само за Windows)

Преди да можете да изпълнявате PowerShell скриптове, трябва да настроите вашата локална ExecutionPolicy на RemoteSigned (всичко с изключение на Undefined и Restricted). Ако изберете AllSigned вместо RemoteSigned, също и локалните скриптове (вашите собствени) трябва да бъдат цифрово подписани, за да могат да бъдат изпълнявани. С RemoteSigned, само скриптовете със ZoneIdentifier настроен на Internet (тоест, изтеглени от мрежата) е необходимо да са подписани, другите не. Ако сте администратор и искате да го зададете за всички потребители, използвайте -Scope LocalMachine. Ако сте нормален потребител без административни права, използвайте -Scope CurrentUser за да зададете настройката само за вас.

За да зададете стойност RemoteSigned на ExecutionPolicy за всички потребители, използвайте командата:

> Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force

Ако имате поне PowerShell 5 или PowerShell 4 с PackageManagement, можете да използвате пакетния мениджър за да издърпате posh-git.

Повече информация за PowerShell Gallery: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/gallery/overview.

> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -Force
> Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -AllowPrerelease -Force # Newer beta version with PowerShell Core support

Ако искате да инсталирате posh-git за всички потребители, подайте -Scope AllUsers вместо това и изпълнете командата от elevated PowerShell конзола. Ако втората команда завърши с грешка от рода на Module 'PowerShellGet' was not installed by using Install-Module, ще трябва първо да изпълните друга такава:

> Install-Module PowerShellGet -Force -SkipPublisherCheck

След това може да се върнете и да опитате отново. Това се случва, защото модулите, които идват с Windows Powershell са подписани с различни сертификати.

Обновяване на PowerShell промпта

За да включите Git информация в промпта, posh-git модулът трябва да бъде импортиран. За да се импортира posh-git всеки път, когато се пусне PowerShell, изпълнете командата Add-PoshGitToProfile, която ще добави импортиращия израз във вашия $profile скрипт. Той се изпълнява всеки път, когато отворите нов PowerShell промпт. Не забравяйте, че има няколко $profile скриптове. Например един за конзолата и друг отделен за ISE.

> Import-Module posh-git
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts

От изходен код

Просто изтеглете posh-git версия от https://github.com/dahlbyk/posh-git/releases, и я разархивирайте. След това импортирайте модула използвайки пълния път до файла posh-git.psd1:

> Import-Module <path-to-uncompress-folder>\src\posh-git.psd1
> Add-PoshGitToProfile -AllHosts

Това ще добави правилния ред във файла profile.ps1 и posh-git ще е активен следващия път, когато отворите вашия промпт.

За описание на Git status summary информацията, която се вижда в промпта, погледнете: https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#git-status-summary-information За повече подробности как да настроите вашия posh-git промпт, вижте: https://github.com/dahlbyk/posh-git/blob/master/README.md#customization-variables.

scroll-to-top