Git

Book

2nd Edition (2014)

Download Ebook

The entire Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, patches and issues are welcome in its GitHub repository.

 1. 1. Начало

  1. 1.1 За Version Control системите
  2. 1.2 Кратка история на Git
  3. 1.3 Какво е Git
  4. 1.4 Конзолата на Git
  5. 1.5 Инсталиране на Git
  6. 1.6 Първоначална настройка на Git
  7. 1.7 Помощна информация в Git
  8. 1.8 Обобщение
 2. 2. Основи на Git

  1. 2.1 Създаване на Git хранилище
  2. 2.2 Запис на промени в хранилището
  3. 2.3 Преглед на историята на действията
  4. 2.4 Възстановяване на направени действия
  5. 2.5 Работа с отдалечени хранилища
  6. 2.6 Тагове в Git
  7. 2.7 Псевдоними в Git
  8. 2.8 Обобщение
 3. 3. Клонове в Git

  1. 3.1 Накратко за разклоненията
  2. 3.2 Основи на клоновете код и сливането
  3. 3.3 Управление на клонове
  4. 3.4 Стратегии за работа с клонове код
  5. 3.5 Отдалечени клонове
  6. 3.6 Управление на проект
  7. 3.7 Обобщение
 4. 4. GitHub

  1. 4.1 Създаване и настройка на акаунт
  2. 4.2 Как да сътрудничим в проект
  3. 4.3 Управление на проект
  4. 4.4 Управление на организация
  5. 4.5 Автоматизиране с GitHub
  6. 4.6 Обобщение
 5. 5. Git инструменти

  1. 5.1 Избор на къмити
  2. 5.2 Интерактивно индексиране
  3. 5.3 Stashing и Cleaning
  4. 5.4 Подписване на вашата работа
  5. 5.5 Търсене
  6. 5.6 Манипулация на историята
  7. 5.7 Мистерията на командата Reset
  8. 5.8 Сливане за напреднали
  9. 5.9 Rerere
  10. 5.10 Дебъгване с Git
  11. 5.11 Подмодули
  12. 5.12 Пакети в Git (Bundling)
  13. 5.13 Заместване
  14. 5.14 Credential Storage система
  15. 5.15 Обобщение
 6. 6. Настройване на Git

  1. 6.1 Git конфигурации
  2. 6.2 Git атрибути
  3. 6.3 Git Hooks
  4. 6.4 Примерна Git-Enforced политика
  5. 6.5 Обобщение
 7. 7. Git и други системи

  1. 7.1 Git като клиент
  2. 7.2 Миграция към Git
  3. 7.3 Обобщение
 8. 8. Git на ниско ниво

  1. 8.1 Plumbing и Porcelain команди
  2. 8.2 Git обекти
  3. 8.3 Git референции
  4. 8.4 Packfiles
  5. 8.5 Refspec спецификации
  6. 8.6 Транспортни протоколи
  7. 8.7 Поддръжка и възстановяване на данни
  8. 8.8 Environment променливи
  9. 8.9 Обобщение
 9. 9. Приложение A: Git в други среди

  1. 9.1 Графични интерфейси
  2. 9.2 Git във Visual Studio
  3. 9.3 Git във Visual Studio Code
  4. 9.4 Git in IntelliJ / PyCharm / WebStorm / PhpStorm / RubyMine
  5. 9.5 Git в Sublime Text
  6. 9.6 Git в Bash
  7. 9.7 Git в Zsh
  8. 9.8 Git в PowerShell
  9. 9.9 Обобщение
 10. 10. Приложение B: Вграждане на Git в приложения

  1. 10.1 Git от команден ред
  2. 10.2 Libgit2
  3. 10.3 JGit
  4. 10.4 go-git
  5. 10.5 Dulwich
 11. A1. Приложение C: Git команди

  1. A1.1 Настройки и конфигурация
  2. A1.2 Издърпване и създаване на проекти
  3. A1.3 Snapshotting
  4. A1.4 Клонове и сливане
  5. A1.5 Споделяне и обновяване на проекти
  6. A1.6 Инспекция и сравнение
  7. A1.7 Дебъгване
  8. A1.8 Patching
  9. A1.9 Email команди
  10. A1.10 Външни системи
  11. A1.11 Административни команди
  12. A1.12 Plumbing команди
scroll-to-top