Git
Chapters ▾ 2nd Edition

A1.9 Приложение C: Git команди - Email команди

Email команди

Много Git проекти, включително и самия Git, се поддържат през мейлинг листи. Git разполага с вградени инструменти за улеснение на процеса — от такива за генериране на пачове, които можете да изпратите по пощата, до такива за прилагане на пачовете от имейл съобщение.

git apply

git apply прилага пач създаден с git diff или дори с GNU diff командите. Тя е подобна на възможностите на patch командата с някои малки разлики.

Демонстрирахме я и показахме при какви обстоятелства е подходяща в Прилагане на пачове от Email.

git am

Командата git am се използва за прилагане на пачове от email inbox с mbox формат. Полезна е за получаване и лесно прилагане на пачове по имейл.

Видяхме използването ѝ и възможна работна последователност в Прилагане на пач с am включително с опциите ѝ --resolved, -i и -3.

Съществуват също няколко hooks, които може да използвате в помощ на работния процес с git am, разгледани са в Email Workflow Hooks.

Също така я използваме за прилагане на форматирани като пач GitHub Pull Request промени в Email известяване.

git format-patch

git format-patch се използва за генериране на серии от пачове в mbox формат, които може да използвате за изпращане към мейлинг лист със съответното коректно форматиране.

Разгледахме пример за сътрудничество в проект с git format-patch инструмента в [_project_over_email].

git imap-send

git imap-send командата качва информация генерирана с git format-patch в IMAP drafts папка.

Видяхме пример за сътрудничество в проект чрез изпращане на пачове с git imap-send в [_project_over_email].

git send-email

git send-email се използва за изпращане по имейл на пачове генерирани с git format-patch.

Отново, пример за сътрудничество по проект с нейна помощ разгледахме в [_project_over_email].

git request-pull

Командата git request-pull просто генерира примерно тяло на имейл съобщение, което може да изпратите някому. Ако имате клон на публичен сървър и искате да покажете на някого как да интегрира промените ви без изпращане на пачове по имейл, може да изпълните тази команда и да изпратите изхода ѝ до колегата.

Демонстрирахме това генерирайки pull message в [_public_project].

scroll-to-top